Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 november 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-20
bet 2019/20:SkU8

Förslagspunkter

1. Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatte-undandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:13 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatte-undandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:13 punkterna 1 och 2.