Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 november 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-20
bet 2019/20:SkU9

Förslagspunkter

1. Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skatteavtal mellan Sverige och Grekland,
2. lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
4. lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
5. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,
6. lag om ändring i förordningen (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:12 punkterna 1-6.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skatteavtal mellan Sverige och Grekland,
2. lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
4. lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
5. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,
6. lag om ändring i förordningen (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:12 punkterna 1-6.