Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Arbetstidsregler för yrkesförare ska också omfatta egenföretagare (TU11)

Reglerna om arbetstid för yrkesförare utvidgas till att omfatta även egenföretagare som kör tunga fordon på 3,5 ton eller mer. I dag gäller lagen endast anställda förare. I lagen regleras bland annat hur mycket förarna får arbeta och när de ska ta rast. Den genomsnittliga arbetstiden får vara högst 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod. Arbetstiden under en vecka får vara högst 60 timmar. Ändringen i lagen gäller från den 1 juni 2012. Bakgrunden till lagändringen är ett EU-direktiv.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-15
Justering: 2012-04-10
Betänkande publicerat: 2012-04-11
Trycklov: 2012-04-11
Betänkande 2011/12:TU11

Alla beredningar i utskottet

2012-03-15

Arbetstidsregler för yrkesförare ska också omfatta egenföretagare (TU11)

Reglerna om arbetstid för yrkesförare ska utvidgas till att omfatta även egenföretagare som kör tunga fordon på 3,5 ton eller mer. I dag gäller lagen endast anställda förare. I lagen regleras bland annat hur mycket förarna får arbeta och när de ska ta rast. Den genomsnittliga arbetstiden får vara högst 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod. Arbetstiden under en vecka får vara högst 60 timmar. Ändringen i lagen ska gälla från den 1 juni 2012. Bakgrunden till lagändringen är ett EU-direktiv.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juni 2012.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:69.