Globalisering

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Motioner om globalisering (UU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om globalisering.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-12
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-15
Reservationer 13
Betänkande 2001/02:UU4

Beredningar i utskottet

2002-02-19, 2002-01-24, 2002-01-17

Motioner om globalisering (UU4)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om globalisering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-19
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
4 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Demokratisering genom decentralisering och självtillit

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N375 yrkande 6.

Reservation 1 (mp)

2. Skuldfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U323 yrkande 14.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m67059
c12051
fp10033
kd70314
v03508
mp01303
-1001
Totalt212484445

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000

Beslut: oavgjort röstresultat

3. Etablerandet av ett forskningsinstitut om den fria handelns betydelse

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U204.

Reservation 7 (m)

4. Frågor i övrigt rörande globalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U323 yrkande 1 samt förklarar motionerna 1999/2000:U217 yrkande 6, 1999/2000:U218 yrkandena 1 och 2, 1999/2000:U220 yrkandena 2, 5 och 9, 1999/2000:U643 yrkande 12, 1999/2000:N382 yrkandena 7 och 8, 2000/01:U206 yrkande 38, 2000/01:U213 yrkandena 18 och 22, 2000/01:U216 yrkandena 6 och 10, 2000/01:U217 yrkandena 1 och 10 samt 2001/02:U216 yrkandena 1, 7 och 8, 2001/02:U221 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U229 yrkandena 1, 2, 7, 8 och 31, 2001/02:U231 yrkandena 12 och 18, 2001/02:U234 yrkandena 1-3, 6 och 8, 2001/02:U300 yrkande 23, 2001/02:U304 yrkandena 1, 2, 5, 9 och 12, 2001/02:U311 yrkandena 7, 15 och 16, 2001/02:U323 yrkandena 2-6, 9-13, 15 och 17-19, 2001/02:U328 yrkandena 1, 2, 23, 29 och 34, 2001/02:U347 yrkande 8, 2001/02:MJ337 yrkandena 16 och 18, 2001/02:MJ527 yrkande 4, 2001/02:N375 yrkandena 3-5 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (m)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m07209
c00171
fp00133
kd00384
v00358
mp00133
-0101
Totalt1157311645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag