Godkännande av den reviderade STCW-konventionen

Trafikutskottets bet 2010/11:TU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2011

Beslut

Ändrade regler om vilotider för sjömän (TU26)

Riksdagen godkände den ändrade STCW-konventionen, en internationell konvention som handlar om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. För att den svenska lagstiftningen ska följa konventionen behöver lagen om vilotid för sjömän anpassas. En nyhet är att bestämmelserna inte bara omfattar sjömän som arbetar med vakthållning, utan även sjömän som arbetar med fartygets säkerhet, med att förhindra föroreningar och med sjöfartsskyddet. En annan nyhet gäller vilotiden för sjömän. Hittills har det gått att i undantagsfall minska den minsta tillåtna vilotiden från 10 timmar till 6 timmar under en 24-timmarsperiod. Denna undantagsregel tas nu bort. Samtidigt införs en möjlighet att dela upp den minsta tillåtna vilotiden i tre perioder, jämfört med två i dag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Betänkande publicerat: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-23
Reservationer 1
bet 2010/11:TU26

Alla beredningar i utskottet

2011-05-17, 2011-05-05

Ändrade regler om vilotider för sjömän (TU26)

Enligt förslaget ska riksdagen godkänna den ändrade STCW-konventionen, en internationell konvention som handlar om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. För att den svenska lagstiftningen ska följa konventionen behöver lagen om vilotid för sjömän anpassas.

En nyhet är att bestämmelserna inte bara kommer att omfatta sjömän som arbetar med vakthållning, utan även sjömän som arbetar med fartygets säkerhet, med att förhindra föroreningar och med sjöfartsskyddet.

En annan nyhet gäller vilotiden för sjömän. Hittills har det gått att i undantagsfall minska den minsta tillåtna vilotiden från 10 timmar till 6 timmar under en 24-timmarsperiod. Denna undantagsregel tas nu bort. Samtidigt införs en möjlighet att dela upp den minsta tillåtna vilotiden i tre perioder, jämfört med två i dag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-08
4

Beslut

Beslut: 2011-06-08
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. STCW-konventionen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner 2010 års ändringar av 1978 års internationella konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (avsnitt 5),
dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:117 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2010/11:T17.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP22003
FP19005
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt196114039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag