Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång