Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2011

Beslut

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (TU3)

Järnvägslagen kompletteras med bestämmelser om godkännande av fordon. Det gäller dels regler om godkännande att ta ett fordon i bruk, dels regler om typgodkännanden av fordon. Ett godkännande utfärdat i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska gälla i Sverige om inte annat särskilt föreskrivs. Ett godkännande ska också kunna dras tillbaka. En underhållsansvarig enhet ska utses för alla järnvägsfordon. Den underhållsansvariga enheten kan vara ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare, en fordonsinnehavare eller någon annan som uppfyller de krav som ställs i lagen. Bestämmelserna omfattar inte museijärnvägar. Lagändringarna gäller från den 1 december 2011. Bakgrunden till lagändringarna är två EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-10-20
Justering: 2011-10-27
Betänkande publicerat: 2011-10-28
Trycklov: 2011-10-28
Betänkande 2011/12:TU3

Alla beredningar i utskottet

2011-10-20, 2011-10-11

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (TU3)

Järnvägslagen ska kompletteras med bestämmelser om godkännande av fordon. Det gäller dels regler om godkännande att ta ett fordon i bruk, dels regler om typgodkännanden av fordon. Ett godkännande utfärdat i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska gälla i Sverige om inte annat särskilt föreskrivs. Ett godkännande ska också kunna dras tillbaka. En underhållsansvarig enhet ska utses för alla järnvägsfordon. Den underhållsansvariga enheten kan vara ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare, en fordonsinnehavare eller någon annan som uppfyller de krav som ställs i lagen. Bestämmelserna omfattar inte museijärnvägar.

Lagändringarna ska gälla från den 1 december 2011. Bakgrunden till lagändringarna är två EU-direktiv. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-09
4

Beslut

Beslut: 2011-11-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:160.