Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Systemet för EU:s egna medel från år 2021 och framåt godkänns (FiU35)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna de ändrade reglerna för EU:s egna medel från år 2021 och framåt, som EU:s ministerråd har beslutat om. De ändrade reglerna ska gälla från den 1 januari 2021. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna ministerrådets beslut för att det ska börja gälla.

EU:s egna medel är de inkomster som EU har och som framför allt består av avgifter från medlemsländerna. Beslutet om systemet för egna medel är en del av EU:s så kallade långtidsbudget för åren 2021-2027. Beslutet reglerar inkomsterna i EU:s budget och finansieringen av EU:s återhämtningsfond för att hantera coronapandemin.

Regeringen uppskattar att den svenska avgiften till EU under åren 2021-2027 kommer att uppgå till ungefär samma andel av bruttonationalinkomsten, BNI, som under perioden 2014-2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition, avslag på motion
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-11
Justering: 2021-03-16
Trycklov: 2021-03-17
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:FiU35

Alla beredningar i utskottet

2021-03-11, 2021-03-04

Systemet för EU:s egna medel från år 2021 och framåt godkänns (FiU35)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna de ändrade reglerna för EU:s egna medel från år 2021 och framåt, som EU:s ministerråd har beslutat om. De ändrade reglerna ska gälla från den 1 januari 2021. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna ministerrådets beslut för att det ska börja gälla.

EU:s egna medel är de inkomster som EU har och som framför allt består av avgifter från medlemsländerna. Beslutet om systemet för egna medel är en del av EU:s så kallade långtidsbudget för åren 2021-2027. Beslutet reglerar inkomsterna i EU:s budget och finansieringen av EU:s återhämtningsfond för att hantera coronapandemin.

Regeringen uppskattar att den svenska avgiften till EU under åren 2021-2027 kommer att uppgå till ungefär samma andel av bruttonationalinkomsten, BNI, som under perioden 2014-2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-23
Debatt i kammaren: 2021-03-24
4

Beslut

Beslut: 2021-03-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 mars 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Europeiska unionens råds beslut av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:87 och avslår motionerna

2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) och

2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD, V)
Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 27 15 14 293


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 14 15 293