Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Riksdagen godkände ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.