Godkännande av rambeslut om åtgärder mot terrorism

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2002

Beslut

Rambeslut om åtgärder mot terrorism (JuU22)

Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om bekämpande av terrorism som utarbetats inom Europeiska unionen. Rambeslutet innehåller bl.a. bestämmelser om vilka gärningar som ska utgöra terroristbrott i medlemsstaternas nationella lagstiftning samt vilka straffrättsliga påföljder dessa gärningar ska kunna leda till.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-22
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:JUU22

Alla beredningar i utskottet

2002-04-16

Rambeslut om åtgärder mot terrorism (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett utkast till rambeslut om bekämpande av terrorism som utarbetats inom Europeiska unionen. Rambeslutet innehåller bl.a. bestämmelser om vilka gärningar som ska utgöra terroristbrott i medlemsstaternas nationella lagstiftning samt vilka straffrättsliga påföljder dessa gärningar ska kunna leda till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rambeslut om åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av rambeslut om bekämpande av terrorism Riksdagen godkänner det i bilaga 2 intagna utkastet till rambeslut om bekämpande av terrorism samt avslår motionerna 2001/02:Ju13, 2001/02:Ju14, 2001/02:Ju15 och 2001/02:Ju16. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:135.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180211
m116613
c16002
fp2077
kd34116
v033010
mp01105
-1010
Totalt172467754

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag