Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligtskydd för biotekniska uppfinningar

LUs betänkande 2003/04:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2004

Beslut

Skydd för biotekniska uppfinningar (LU18)

Patentlagen och växförädlarrättslagen får särskilda bestämmelser om patent på biotekniska, däribland gentekniska, uppfinningar. Lagändringarna har sin grund i ett EG-direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och börjar gälla den 1 maj 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-12
Justering: 2004-03-18
Betänkande publicerat: 2004-03-23
Trycklov: 2004-03-23
Reservationer 9
Betänkande 2003/04:LU18

Alla beredningar i utskottet

2004-02-12, 2004-02-10

Skydd för biotekniska uppfinningar (LU18)

Patentlagen och växförädlarrättslagen får särskilda bestämmelser om patent på biotekniska, däribland gentekniska, uppfinningar. Lagändringarna har sin grund i ett EG-direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och föreslås börja gälla den 1 maj 2004. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-31
4

Beslut

Beslut: 2004-04-01
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837),
2. regeringens förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
3. det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837).
Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837),
2. regeringens förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
3. det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:55 och avslår motionerna 2002/03:L312 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2002/03:L341, 2002/03:U263 yrkande 5, 2002/03:U298 yrkande 17, 2002/03:MJ428 yrkandena 39, 40 och 42, 2003/04:L5 yrkandena 1-4, 2003/04:L6 yrkandena 1-3 och 2003/04:MJ399 yrkande 38.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m420013
c00184
fp39009
kd02706
v22107
mp01124
-0000
Totalt227293063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Etiskt motiverade undantag från patenterbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m042013
c18004
fp03909
kd27006
v23007
mp13004
-0000
Totalt20481163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Patentansökans innehåll och krav på industriell användning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkande 4.

Reservation 3 (fp)

4. Definitioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkande 3.

Reservation 4 (fp)

5. Traditionell kunskap och biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U263 yrkandena 6 och 7, 2002/03:U298 yrkandena 18 och 19, 2003/04:L7 yrkande 5 och 2003/04:L284 yrkandena 3, 4, 6 och 8.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (c)

6. Jordbruksundantag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L284 yrkande 5.

7. Oinskränkt produktskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkande 2.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m420013
c18004
fp03909
kd27006
v23007
mp00134
-0000
Totalt234391363

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkande 1.

Reservation 8 (fp)

9. Produktion av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U327 yrkande 7 och 2003/04:L284 yrkande 2.

10. Skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ428 yrkande 37.

Reservation 9 (c)