Granskningsbetänkande (del 2)

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU20

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut