Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-03
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Betänkande 2018/19:KU20

Beredningar i utskottet

2019-05-29, 2019-05-28, 2019-05-16, 2019-05-14, 2019-05-09, 2019-05-07, 2019-05-06, 2019-05-02, 2019-04-26, 2019-04-25, 2019-04-23, 2019-04-11, 2019-04-09, 2019-04-08, 2019-04-04, 2019-03-28, 2019-03-26, 2019-03-14, 2019-03-12, 2019-03-07, 2019-02-28, 2019-02-26, 2019-02-14, 2019-02-12, 2019-02-07, 2019-01-31, 2019-01-24, 2019-01-22, 2019-01-17, 2019-01-15, 2018-12-18
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Information kommer