Grundläggande frågor om utbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11)

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.