Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Justering 28 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-28
Trycklov: 2020-01-29
bet 2019/20:UbU7
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer