Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Motioner om arbetsmiljö och elevhälsa i grundskolan (UbU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om om arbetsmiljö och elevhälsa i grundskolan. Motionerna handlar om elevhälsa, skolans förebyggande arbete vad gäller ungas självmord och drogmissbruk, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak samt sex- och samlevnadsundervisning. Andra motioner handlar bland annat om ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa, fysisk aktivitet i skolan, kost och motion, skolans arbetsmiljö i allmänhet, elevskyddsombudens ställning samt förekomsten av buller i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-19
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-04-04
Trycklov: 2006-03-01
Reservationer 32
Betänkande 2005/06:UbU11

Motioner om arbetsmiljö och elevhälsa i grundskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om om arbetsmiljö och elevhälsa i grundskolan. Motionerna handlar om elevhälsa, skolans förebyggande arbete vad gäller ungas självmord och drogmissbruk, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak samt sex- och samlevnadsundervisning. Andra motioner handlar bland annat om ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa, fysisk aktivitet i skolan, kost och motion, skolans arbetsmiljö i allmänhet, elevskyddsombudens ställning samt förekomsten av buller i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-05
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
26 förslagspunkter, 26 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behov av skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator inom elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkande 30, 2005/06:Ub253 yrkande 1, 2005/06:Ub345 yrkande 23, 2005/06:Ub354 yrkande 10, 2005/06:Ub426 yrkande 47, 2005/06:Ub451, 2005/06:Ub534 yrkande 25 och 2005/06:Ub587 yrkande 31.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

2. Kvalitetsreform av skolhälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 8 och 2005/06:Ub344 yrkande 75.

Reservation 3 (fp)

3. Skolverkets ansvar för samordning av skolhälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So556 yrkande 3.

Reservation 4 (fp)

4. Förtydliga skolhälsovårdens anmälnings- och upplysningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub253 yrkande 2.

5. Förebyggande hälsoarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 7 och 2005/06:So700 yrkande 2.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (m)

6. Skolans självmordspreventiva arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub262 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (m, c, kd)

7. Ätstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So314 yrkande 5.

Reservation 8 (m, c)

8. Samlad olycksstatistik under skoltiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 7.

Reservation 9 (v)

9. Uppdrag till Skolverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 8.

Reservation 10 (v)

10. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju332 yrkande 8, 2005/06:So644 yrkande 2, 2005/06:So704 yrkandena 2 och 6, 2005/06:Ub247, 2005/06:Ub305 yrkande 2 och 2005/06:Ub587 yrkande 45.

Reservation 11 (c, kd)

11. Drogtester i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

12. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L341 yrkandena 10 och 14, 2005/06:L342 yrkande 18, 2005/06:So556 yrkande 15, 2005/06:Kr412 yrkande 11, 2005/06:Ub261 yrkande 8, 2005/06:Ub386 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ub472 och 2005/06:Ub587 yrkande 44.

Reservation 12 (m, c, fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (mp)

13. Antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub205, 2005/06:Ub231, 2005/06:Ub232, 2005/06:Ub344 yrkande 10 och 2005/06:Ub452.

Reservation 15 (fp)

14. Vikten av idrott och hälsa i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr281 yrkande 3, 2005/06:Kr373 yrkande 11, 2005/06:Kr375 yrkande 4, 2005/06:Kr380 yrkande 2, 2005/06:Ub246, 2005/06:Ub344 yrkande 9, 2005/06:Ub410, 2005/06:Ub587 yrkande 13 och 2005/06:MJ351 yrkande 12.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (c, kd)
Reservation 18 (mp)

15. Information till föräldrar om kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 10 och 2005/06:Ub491 yrkande 2.

Reservation 19 (fp)

16. Skolans ansvar för en hälsosam livsstil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So366 yrkande 1, 2005/06:So554 yrkande 4, 2005/06:Ub289 yrkande 3, 2005/06:Ub488 och 2005/06:MJ530 yrkande 2.

Reservation 20 (c, kd)
Reservation 21 (v, mp)

17. Hem- och konsumentkunskapens roll för främjande av god hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub289 yrkande 1, 2005/06:Ub326 yrkande 2 och 2005/06:Ub359.

Reservation 22 (v)

18. Kosten i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub413 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub428 yrkande 15, 2005/06:Ub548 och 2005/06:MJ530 yrkande 3.

Reservation 23 (mp)

19. Vikten av god inlärningsmiljö i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 9, 2005/06:Ub260 yrkande 19, 2005/06:Ub349 och 2005/06:Ub426 yrkande 41.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

20. Stärkt elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 42 och 2005/06:Ub428 yrkande 16.

Reservation 25 (c)
Reservation 26 (mp)

21. Elevskyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkandena 17 och 18 samt 2005/06:Bo310.

Reservation 27 (mp)

22. Skolans arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 74.

Reservation 28 (fp)

23. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 26 och 2005/06:Ub428 yrkande 19.

Reservation 29 (mp)

24. Skolans yttre miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub428 yrkande 22.

Reservation 30 (mp)

25. Arbetsmiljö fri från pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub354 yrkande 6 och 2005/06:Ub398 yrkande 6.

Reservation 31 (v)

26. Elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So364 yrkande 3.

Reservation 32 (mp)