Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Motioner om grundskolan (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om grundskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om skolans uppgift, rätt till kunskap, värdegrunden i skolan och därmed relaterade frågor, principen om avgiftsfrihet i skollagen, flexibel skolstart, individuellt anpassad skoltid, individanpassad undervisning, med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-04-07
Justering: 2005-04-07
Betänkande publicerat: 2005-04-12
Trycklov: 2005-04-11
Reservationer 86
Betänkande 2004/05:UBU9

Alla beredningar i utskottet

2005-04-07, 2005-02-10

Motioner om grundskolan (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om grundskolan. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om skolans uppgift, rätt till kunskap, värdegrunden i skolan och därmed relaterade frågor, principen om avgiftsfrihet i skollagen, flexibel skolstart, individuellt anpassad skoltid, individanpassad undervisning, med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-21
4

Beslut

Beslut: 2005-04-27
112 förslagspunkter, 105 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till kunskap, lokal makt och fler lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 2.

Reservation 1 (c)

2. Individuell kunskapsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub390 yrkande 1 och 2004/05:Ub477 yrkande 4.

Reservation 2 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp380010
kd24108
v24005
mp12005
-0001
Totalt21662071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skolans uppgift att förmedla kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkande 2, 2004/05:Ub303 yrkande 3 och 2004/05:Ub390 yrkande 12.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Bildningens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub307 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c18004
fp038010
kd25008
v24005
mp12005
-0001
Totalt24038071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Målstyrd skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub303 yrkande 8, 2004/05:Ub390 yrkandena 17 och 20 samt 2004/05:Ub477 yrkandena 1 och 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01804
fp038010
kd02508
v24005
mp12005
-0001
Totalt154124071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Skollagens kvantitativa detaljstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub303 yrkande 9.

Reservation 6 (m)

7. Skolans resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 10.

Reservation 7 (m)

8. Kunskapkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 18.

Reservation 8 (c)

9. Pedagogisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub230 yrkande 5.

Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c17005
fp380010
kd25008
v24005
mp01205
-0001
Totalt26512072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Värdegrunden i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub341 yrkande 1 och 2004/05:Ub480 yrkande 1.

Reservation 10 (kd)

11. Förändringar i läroplanen avseende värdegrunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub409.

12. Uppdrag till Skolverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 2.

Reservation 11 (kd)

13. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub341 yrkande 2.

Reservation 12 (mp)

14. Rätt till respekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub233 yrkande 5.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

15. Föräldrars ansvar för barns uppfostran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub233 yrkande 3.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

16. Behovet av forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub341 yrkande 3.

17. Arbetet med värdegrundsfrågor bör ingå i skolans kvalitetsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub470 yrkande 3 och 2004/05:Ub480 yrkande 2.

Reservation 15 (fp, kd)

18. Konstruktiv konflikthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub387 yrkande 3.

19. Förtydliga principen om avgiftsfrihet i skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub271 yrkande 1 och 2004/05:Ub331 yrkande 2.

20. Uppdrag till Skolverket avseende riktlinjer för avgifter i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub271 yrkande 3 och 2004/05:Ub331 yrkande 1.

21. Översyn av avgiftsfriheten i skolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub271 yrkande 5.

22. Tillgänglig skola för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub258 yrkande 11.

Reservation 16 (fp)

23. Skolans roll i kampen mot utanförskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf288 yrkande 8.

Reservation 17 (fp)

24. Lagstiftning mot diskriminering i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub483 yrkande 6.

25. Skolans skyldighet att redovisa sitt arbete mot sexuella trakasserier i kvalitetsredovisningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 4.

Reservation 18 (fp, kd)

26. Jämlikhets- och jämställdhetsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 15 och 2004/05:Ub483 yrkande 5.

27. Minst en genuspedagog i varje kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub364.

28. Läxors avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub425.

29. Skoluniform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub205.

30. Skolstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub216, 2004/05:Ub230 yrkande 2, 2004/05:Ub303 yrkande 1, 2004/05:Ub390 yrkande 28, 2004/05:Ub477 yrkande 5 och 2004/05:Ub480 yrkande 11.

Reservation 19 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m043012
c01804
fp380010
kd02409
v24005
mp12005
-0001
Totalt18985075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Möjlighet till höst- och vårintagning av elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub303 yrkande 2.

Reservation 20 (m)

32. Tidigare skolstart i stället för förskoleklass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub258 yrkande 1.

Reservation 21 (m, fp)

33. Skolgången för flickor i patriarkala miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub306 yrkande 4.

Reservation 22 (fp)

34. Individuellt anpassad skoltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub303 yrkande 5.

Reservation 23 (m)

35. Skoltidens längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub303 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2004/05:Ub390 yrkande 29.

Reservation 24 (m, fp, kd)

36. Rätt till baskunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub212.

Reservation 25 (m, fp)

37. Individanpassad undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub303 yrkande 10 och 2004/05:Ub390 yrkandena 5, 24 och 27.

Reservation 26 (m)

38. Individuella utvecklingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 6.

Reservation 27 (c)

39. Studieuppehåll för skoltrötta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 22.

Reservation 28 (kd)

40. Sommarundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub303 yrkande 11.

Reservation 29 (m)

41. Profilklasser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub219.

42. Allmän och särskild kurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub258 yrkande 4.

Reservation 30 (fp)

43. Stödundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkandena 3 och 5, 2004/05:Ub477 yrkande 9 och 2004/05:Ub480 yrkande 21.

Reservation 31 (fp)
Reservation 32 (kd)
Reservation 33 (c)

44. Tillsyn av stödinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub258 yrkande 6.

Reservation 34 (fp)

45. Tidiga stödinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 25.

Reservation 35 (m, fp, kd)

46. Barn med svårigheter i det sociala samspelet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub281, 2004/05:Ub479 yrkande 7 och 2004/05:Ub480 yrkande 23.

Reservation 36 (m, fp, kd)

47. IT vid undervisning av barn som lider av dyslexi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub302 yrkande 6.

Reservation 37 (m)

48. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub332 och 2004/05:Ub415.

49. Bildningens betydelse i läroplaner och kursplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub307 yrkande 1.

Reservation 38 (fp)

50. Obligatoriska och frivilliga ämnen i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 26.

Reservation 39 (m)

51. Praktiska och teoretiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkandena 12 och 36.

Reservation 40 (kd)

52. Avskaffande av timplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub226, 2004/05:Ub230 yrkande 1, 2004/05:Ub390 yrkande 9 och 2004/05:Ub480 yrkande 33.

Reservation 41 (m, c, kd)

53. Prioriterade ämnen i en timplanefri skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub258 yrkande 2.

54. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 7, 2004/05:Ub477 yrkande 21 och 2004/05:Ub480 yrkande 24.

Reservation 42 (m)
Reservation 43 (kd)
Reservation 44 (c)

55. Ämnesundervisning på annat språk än svenska på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 20.

Reservation 45 (c)

56. Prioritera kunskaper i svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 19.

Reservation 46 (c)

57. Historieämnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 34, 2004/05:Ub306 yrkande 2, 2004/05:Ub387 yrkande 2, 2004/05:Ub480 yrkande 7, 2004/05:Ub490 och 2004/05:T335 yrkande 9.

Reservation 47 (m, fp, kd)

58. Religionskunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkandena 8 och 10.

Reservation 48 (kd)

59. Retorik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub373.

60. Hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 2 och 2004/05:Ub411.

61. Matematikdelegationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub403.

62. Utbildningsinsatser inom IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub266 och 2004/05:Ub393.

63. Kunskap om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub253 yrkande 1.

64. Nutida ungdomslitteratur i undervisningen i svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub368 yrkande 1.

65. Mediekunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub443 yrkande 2.

Reservation 49 (kd)

66. Kunskap om kooperation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub492.

67. Elevens fria val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 15.

Reservation 50 (kd)

68. Skolans roll för entreprenörskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N392 yrkande 2.

Reservation 51 (fp)

69. Globala hållbarhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ510 yrkande 6.

70. Naturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub384 yrkandena 1 och 2.

Reservation 52 (mp)

71. Kommunala teknikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub202.

72. Musik- och kulturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub347 yrkandena 1-4 och 2004/05:Ub480 yrkande 14.

Reservation 53 (kd, mp)

73. Läromedlens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K460 yrkande 3, 2004/05:Ub383 yrkande 3, 2004/05:Ub412, 2004/05:Ub446 yrkande 1, 2004/05:Ub480 yrkande 40 och 2004/05:Ub483 yrkande 2.

Reservation 54 (kd)
Reservation 55 (mp)

74. IT som pedagogiskt hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub302 yrkande 1 och 2004/05:Ub480 yrkande 41.

Reservation 56 (m, kd)

75. Föräldrars rätt till information och inflytande i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 39.

Reservation 57 (m, c, fp, kd)

76. Skriftligt omdöme rörande elevers uppträdande i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 4.

Reservation 58 (m, fp)
Reservation 59 (kd)

77. Ansvarskontrakt mellan skola och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf365 yrkande 9.

Reservation 60 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 60 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m430012
c17005
fp380010
kd02508
v24005
mp12005
-0001
Totalt25125073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

78. Elektroniskt distribuerad information till föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub302 yrkandena 2 och 7.

Reservation 61 (m, c, fp, kd)

79. Förtrolig informations offentlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub254.

80. Striktare regler vid skolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub217.

Reservation 62 (m, fp, kd)

81. Ogiltig frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 5.

Reservation 63 (kd)

82. Mandat för lärare och skolledare att tillrättaföra elver som skolkar eller stör undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 22.

Reservation 64 (m, fp, kd)

83. Ändring i skollagen så att en skola uttryckligen ges rätt att hindra obehöriga från att vistas på skolområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub306 yrkande 1.

Reservation 65 (fp)

84. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf237 yrkande 11 och 2004/05:Ub390 yrkande 11.

Reservation 66 (m)

85. Kommunala friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 21 och 2004/05:Ub322 yrkande 8.

Reservation 67 (m, fp, kd)

86. Självstyre i kommunala skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 2.

Reservation 68 (m)

87. Entreprenadverksamhet inom skolområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 33.

Reservation 69 (m)

88. Vikten av konkurrens inom utbildningsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub390 yrkande 14.

Reservation 70 (m)

89. Publicering av skolkvalitetsdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K459 yrkande 14.

Reservation 71 (mp)

90. Sanktionsmöjligheter för kommuner som bryter mot skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub206 och 2004/05:Ub271 yrkande 4.

91. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkandena 37 och 38.

Reservation 72 (kd)

92. Stärkt elevmakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub230 yrkande 12.

Reservation 73 (mp)

93. Huruvida engagemang rörande elevinflytande, skyddsombudsarbete, skoltidningsarbete e.d. bör framgå av elevs slutbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub230 yrkande 13.

94. Skollagen bör tydliggöra vad som är att betrakta som arbete med elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub230 yrkande 14.

95. Elevers rätt till skriftliga omdömen om skola och lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub401.

96. Lokala skolstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 19, 2004/05:Ub477 yrkande 11 och 2004/05:Ub480 yrkande 32.

Reservation 74 (fp)
Reservation 75 (kd)
Reservation 76 (c)

97. Rollfördelningen i den målstyrda skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 31.

Reservation 77 (kd)

98. Rektors och lärares ansvar för beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub242 yrkandena 13 och 16.

Reservation 78 (m, fp)

99. Förstärkning av rektors pedagogiska roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub477 yrkande 13 och 2004/05:Ub480 yrkande 26.

Reservation 79 (m, c)
Reservation 80 (kd)

100. Lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub426 och 2004/05:Ub472 yrkandena 3 och 8.

Reservation 81 (kd)

101. Studie- och yrkesvägledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub480 yrkande 29 och 2004/05:A321 yrkande 14.

Reservation 82 (kd)
Reservation 83 (mp)

102. Ökad samverkan mellan grund- och gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub480 yrkande 30.

Reservation 84 (kd)

103. Skolbibliotekarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub368 yrkande 2.

104. Uppdrag till Skolverket att informera kommuner och skolor om den vägledning som finns för sponsring av skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub338.

Reservation 85 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 85 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c18004
fp380010
kd25008
v02405
mp10115
-0001
Totalt25225171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

105. Reklamfri zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub383 yrkande 1.

Reservation 86 (mp)

106. Utvecklingsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub383 yrkande 2.

107. Sommarlovet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub284.

108. Generellt bemyndigande för de kommuner i Stockholmsregionen som så önskar att bedriva förnyelseverksamhet på skolans område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N409 yrkande 28.

109. Utredning om särskilt tidsbegränsat stöd till glesbygdsskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub247.

110. Samråd med kommuner och skolor kring öppna IT-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub302 yrkande 3.

111. Omnämnande av homo-, bi- och transsexualitet i kursplanerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub442 yrkande 4.

112. Svenska elever utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub297.