Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad (UbU14)

Riksdagen har beslutat att skolorna ska få en möjlighet att införa flexibel skolstart. Beslutet innebär att skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad. En elev ska kunna börja i första klass det år eleven fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för sitt beslut. Riksdagen beslutade också att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig. Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner. Besluten bygger på reservationer från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 61 under punkt 59, dels reservation 110 under punkt 104 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad (UbU14)

Utbildningsutskottets majoritet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. De borgerliga partierna och Miljöpartiet i utbildningsutskottet föreslår i en reservation att skolorna ska få en möjlighet att införa flexibel skolstart. Förslaget innebär att skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad. En elev ska kunna börja i första klass det år eleven fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för sitt beslut.

De borgerliga och Miljöpartiet föreslår också att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig. Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner. M, fp, kd, c och mp är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.