Grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2013/14:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om grundskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, elever med särskilda behov, betyg, utbildningens innehåll, modersmålsundervisning, avgifter och fritidshem.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-02-04
Betänkande publicerat: 2014-02-06
Trycklov: 2014-02-05
Reservationer 14
bet 2013/14:UbU10

Nej till motioner om grundskolan (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om grundskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, elever med särskilda behov, betyg, utbildningens innehåll, modersmålsundervisning, avgifter och fritidshem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-20
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
10 förslagspunkter, 2 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elevers utveckling mot kunskapsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub205, 2013/14:Ub273 yrkande 2, 2013/14:Ub302, 2013/14:Ub308, 2013/14:Ub473 yrkande 2 och 2013/14:Ub569 yrkandena 7 och 16.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M950012
MP02104
FP20004
C19004
SD00191
V00172
KD16003
Totalt1501173646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Rätten att lära sig läsa, skriva och räkna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C419 yrkande 24.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V17002
KD16003
Totalt28321045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So664 yrkande 11, 2013/14:Ub274 och 2013/14:Ub478.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V17002
KD15103
Totalt28122046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub473 yrkandena 3 och 9 samt 2013/14:Ub553.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V17002
KD16003
Totalt28519045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Utbildningens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub240, 2013/14:Ub321, 2013/14:Ub425, 2013/14:Ub473 yrkandena 10, 11 och 13, 2013/14:Ub569 yrkande 14 och 2013/14:N333 yrkande 6.

Reservation 6 (S, MP)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M940112
MP00214
FP20004
C19004
SD01901
V17002
KD16003
Totalt1661911846

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub246, 2013/14:Ub295, 2013/14:Ub473 yrkande 7 och 2013/14:Ub569 yrkande 17.

Reservation 8 (S, MP, V)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD00191
V01702
KD16003
Totalt1511341945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf231 yrkande 4, 2013/14:Ub528 och 2013/14:Ub569 yrkande 27.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M960011
MP00214
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt1701711745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Fritidshemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub294, 2013/14:Ub310, 2013/14:Ub397 yrkande 4, 2013/14:Ub536 och 2013/14:Ub569 yrkande 33.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt170389546

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Stärkt kvalitet och jämförbarhet i fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub327 yrkande 6.

Reservation 14 (MP)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.