Grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2015/16:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill ha mer matte i högstadiet (UbU12)

Högstadie-elever borde få mer matte

15-åringar har blivit sämre
på matte.
Det har under-sökningar visat.
Riksdagen vill därför
att elever i högstadiet
ska ha mer matte.

Riksdagen har sagt
till regeringen att den ska ge
ett förslag om att öka
matte-undervisningen
i grund-skolan.

Matematikundervisningen bör utökas med en timme i veckan i grundskolan. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Enligt riksdagen bör den utökade matematikundervisningen läggas på högstadiet då internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker.

Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Nu uppmanar riksdagen omigen regeringen att sätta igång med det här arbetet.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlats i samma ärende. Motionerna tog bland annat upp förslag om fritidshemmen och elever med särskilda behov.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om fler matematiklektioner i grundskolan. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som medger en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7-9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematikkunskaper. I en av reservationerna (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-01
Justering: 2016-03-03
Trycklov: 2016-03-04
Reservationer 8
bet 2015/16:UbU12

Alla beredningar i utskottet

2016-03-01, 2016-02-09, 2016-02-02

Utbildningsutskottet vill ha mer matte i högstadiet (UbU12)

Matematikundervisningen bör utökas med en timme i veckan i grundskolan. Det anser utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Enligt utskottet bör den utökade matematikundervisningen läggas på högstadiet då internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker.

Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Utbildningsutskottet vill nu att riksdagen omigen tillkännager för regeringen att det här arbetet måste sättas igång.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till flera andra motionsförslag som behandlats i samma ärende. Motionerna tar bland annat upp förslag om fritidshemmen och elever med särskilda behov.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:440 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S),

2015/16:1248 av Elisabeth Svantesson (M),

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 9,

2015/16:1423 av Anette Åkesson (M),

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 28,

2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S),

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8 samt

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

2. Mer matematik på högstadiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7-9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematikkunskaper och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18 och

avslår motion

2015/16:2470 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:59 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2015/16:251 av Bengt Eliasson och Birgitta Ohlsson (båda FP),

2015/16:653 av Lennart Axelsson (S),

2015/16:1384 av Shadiye Heydari och Johan Büser (båda S),

2015/16:1828 av Marta Obminska (M) och

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 36 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 276 36 0 37


4. Gruppstorlek och personaltäthet i fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:12 av Robert Stenkvist (SD),

2015/16:51 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:2740 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 22 och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 0 0 36 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 178 78 56 37


5. Egen läroplan för fritidshemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2740 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 8 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 0 36 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 198 114 0 37


6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:10 av Robert Stenkvist (SD),

2015/16:948 av Gunilla Nordgren (M) och

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 24-27.