Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2003

Beslut

Motioner om gymnasieskolan (UbU16)

Riksdagen avslog motionsförslag om gymnasiefrågor. Motionerna handlar bl.a. om rätt till gymnasieutbildning, villkor för antagning, kärnämnen, högskolebehörighet efter genomgången gymnasieutbildning, lärlingsutbildning, elevinflytande och olika studievägar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-29
Justering: 2003-05-13
Betänkande publicerat: 2003-05-16
Trycklov: 2003-05-16
Reservationer 32
Betänkande 2002/03:UBU16

Motioner om gymnasieskolan (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motionsförslag om gymnasiefrågor. Motionerna handlar bl.a. om rätt till gymnasieutbildning, villkor för antagning, kärnämnen, högskolebehörighet efter genomgången gymnasieutbildning, lärlingsutbildning, elevinflytande och olika studievägar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-28
4

Beslut

Beslut: 2003-06-03
31 förslagspunkter, 25 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till utbildning i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub429 yrkande 9 och 2002/03:Ub444 yrkande 18.

2. Närhetsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf336 yrkande 25.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c18004
fp40008
kd26007
v02505
mp13004
-0000
Totalt26825056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Samordning mellan grundskola och gymnasieskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub207 yrkande 4 och 2002/03:Ub444 yrkande 10.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c18004
fp40008
kd00267
v25005
mp13004
-0000
Totalt221462656

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Behörighetsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkande 9.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c18004
fp04008
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt25340056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Högskolebehörighet som mål för gymnasieutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub244 yrkandena 5 och 6 och 2002/03:Ub444 yrkande 1.

Reservation 5 (m, fp, kd)

6. Antagning till högre studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkandena 10 och 13.

Reservation 6 (fp)

7. Förslag om kärnämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr297 yrkande 4, 2002/03:Ub210 yrkande 2, 2002/03:Ub444 yrkandena 4 och 5 och 2002/03:Ub472.

Reservation 7 (kd)

8. Differentiering inom kärnämnena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkande 8.

Reservation 8 (fp)

9. Gymnasieskolans samarbete med universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub210 yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (m, fp)

10. Utlandsstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkandena 33 och 34.

Reservation 10 (m, fp)

11. Profilskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkandena 37 och 38.

Reservation 11 (fp)

12. Försök med externa examinationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkande 3.

Reservation 12 (fp)

13. Individuella studieplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub429 yrkande 5 och 2002/03:Ub444 yrkande 15.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

14. Särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub444 yrkande 9.

Reservation 14 (kd)

15. Snedrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub444 yrkande 2.

Reservation 15 (kd)

16. Värdegrundsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub444 yrkandena 26 och 27.

Reservation 16 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c18004
fp40008
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt26726056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Gymnasieexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub210 yrkande 3, 2002/03:Ub244 yrkande 12, 2002/03:Ub429 yrkande 7 och 2002/03:Ub444 yrkande 17.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

18. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub210 yrkande 1, 2002/03:Ub244 yrkande 15, 2002/03:Ub272 yrkande 1, 2002/03:Ub322, 2002/03:Ub342, 2002/03:Ub444 yrkande 20, 2002/03:Ub485 och 2002/03:A321 yrkandena 2 och 7.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04008
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Yrkesinriktade program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkandena 7 och 14.

Reservation 19 (fp)

20. Entreprenörsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub244 yrkande 23 och 2002/03:Ub444 yrkande 3.

Reservation 20 (m, kd)
Reservation 21 (fp)

21. Särskilda studievägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So509 yrkande 8, 2002/03:Kr298 yrkande 3, 2002/03:Ub314, 2002/03:Ub440, 2002/03:Ub493 yrkande 1 och 2002/03:MJ426 yrkande 15.

Reservation 22 (kd)

22. Utbildning på entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkande 29.

Reservation 23 (fp)

23. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub250 yrkande 13, 2002/03:Ub429 yrkande 8 och 2002/03:Ub444 yrkande 8.

Reservation 24 (fp)
Reservation 25 (c, mp)
Reservation 26 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c01804
fp00408
kd00267
v25005
mp01214
-0000
Totalt196306756

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Kontakt med arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub444 yrkande 19.

Reservation 27 (kd)

25. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub244 yrkande 25 och 2002/03:Ub444 yrkande 6.

Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)

26. Språk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub358 och 2002/03:Ub444 yrkande 7.

Reservation 30 (kd)

27. Konsumentkunskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub251 yrkande 2, 2002/03:Ub362 och 2002/03:Ub425.

28. Åtgärder mot skolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub244 yrkande 27.

Reservation 31 (fp)

29. Rektors roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub444 yrkande 25.

Reservation 32 (kd)

30. Skollunch

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub536.

31. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub252, 2002/03:Ub499, 2002/03:Ub512, 2002/03:Ub532, 2002/03:T214 yrkande 2 och 2002/03:N267 yrkande 13.