Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2006

Beslut

Stöd för bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan (UbU10)

Riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser riksdagen. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag som togs upp i utbildningsutskottets betänkande. Samtliga motionsförslag handlade om gymnasieskolan. En del av motionerna tog upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rörde ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder togs också upp i ett antal motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 16 och 2005/06:Ub343 yrkande 61. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-24
Justering: 2006-03-07
Betänkande publicerat: 2006-03-09
Trycklov: 2006-03-08
Reservationer 44
bet 2005/06:UbU10

Stöd för bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan (UbU10)

Ett enigt utbildningsutskott föreslår att riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser utskottet. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som tas upp i betänkandet. Samtliga motionsförslag handlar om gymnasieskolan. En del av motionerna tar upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rör ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder tas också upp i ett antal motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-16
4

Beslut

Beslut: 2006-03-22
48 förslagspunkter, 45 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 5, 2005/06:Ub238 yrkande 23, 2005/06:Ub283 yrkandena 1, 2, 6 och 8, 2005/06:Ub343 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkandena 33 och 34 samt 2005/06:Ub555 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04906
c01606
fp04008
kd02706
v23005
mp14003
-0002
Totalt162132055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Värdegrund och demokratiskt uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkandena 23 och 24 samt 2005/06:Ub555 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m49006
c16006
fp00408
kd02706
v22006
mp14003
-0002
Totalt226274056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kursutformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 9 och 2005/06:Ub343 yrkande 11.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)

4. Ansvarskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 33.

Reservation 6 (kd)

5. Särskilt stöd till elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 24.

Reservation 7 (c, kd)

6. Grundläggande behörighet till högre studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkandena 2 och 13.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

7. Möjlighet att läsa högskolekurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub283 yrkande 7.

Reservation 9 (m, fp)

8. Gymnasieskola på entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub283 yrkande 13.

9. Kommunala skolors självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 50.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

10. Samverkan mellan kommunala gymnasier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 5.

Reservation 11 (kd)

11. Styrelser med elevmajoritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 30 och 2005/06:Ub555 yrkande 36.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

12. Rektor som pedagogisk ledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 35.

Reservation 13 (c, fp, kd)

13. Behörighet till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 22, 2005/06:Ub283 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Ub343 yrkande 16 och 2005/06:Ub555 yrkande 6.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

14. Jämställdhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 60.

Reservation 15 (fp)

15. Könsmässig och social snedrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub463 och 2005/06:Ub555 yrkande 2.

Reservation 16 (c, fp, kd)

16. En modern bild av högskolestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 3.

Reservation 17 (kd)

17. Fyra studieförberedande program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 3.

Reservation 18 (fp)

18. Yrkesförberedande program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr235 yrkande 3, 2005/06:Kr376 yrkande 20, 2005/06:Kr379 yrkande 2, 2005/06:Ub226 yrkande 1, 2005/06:Ub274 yrkande 4, 2005/06:Ub304 yrkande 2, 2005/06:Ub343 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Ub501 yrkande 4, 2005/06:Ub546 och 2005/06:A416 yrkande 3.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

19. Individuella programmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkande 5, 2005/06:Ub343 yrkande 15 och 2005/06:Ub555 yrkande 23.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

20. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr334 yrkande 37, 2005/06:Kr376 yrkande 21, 2005/06:Ub230, 2005/06:Ub259 yrkande 1, 2005/06:Ub283 yrkande 14, 2005/06:Ub294, 2005/06:Ub323, 2005/06:Ub343 yrkande 9, 2005/06:Ub515 och 2005/06:Ub555 yrkande 22.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

21. Kärnämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 24, 2005/06:Ub283 yrkandena 10-12 och 2005/06:Ub343 yrkande 12.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

22. Innehåll och omfattning av vissa kärn- och karaktärsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkandena 4, 6 och 7, 2005/06:Ub343 yrkande 21, 2005/06:Ub497 yrkande 2 och 2005/06:Ub555 yrkandena 11-14.

Reservation 23 (kd)

23. Entreprenörskap i undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkande 15, 2005/06:Ub274 yrkandena 1-3, 2005/06:Ub304 yrkande 1, 2005/06:Ub343 yrkande 14 och 2005/06:Ub480.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

24. Entreprenörskap som nytt program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub259 yrkande 2 och 2005/06:Ub555 yrkande 15.

Reservation 25 (kd)

25. Vissa ämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub365, 2005/06:Ub388, 2005/06:Ub405, 2005/06:Ub442, 2005/06:Ub555 yrkandena 10, 16, 25, 27, 28 och 32 samt 2005/06:Ub558.

Reservation 26 (kd)

26. Ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 17, 2005/06:Ub343 yrkande 19 och 2005/06:Ub555 yrkande 8.

Reservation 27 (c, fp, kd)
Reservation 28 (m)

27. Fler steg i betygsskalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 18, 2005/06:Ub343 yrkande 20 och 2005/06:Ub555 yrkande 7.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

28. Nationella prov i fler ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 18.

Reservation 30 (fp, kd)

29. Revidering av de nationella proven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 9.

Reservation 31 (kd)

30. Möjligheten att tentera upp betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub283 yrkande 19.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

31. Skolverkets tillsyn över betygssättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 17.

Reservation 33 (fp)

32. Externa examinatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 22.

Reservation 34 (fp)

33. Utvecklingssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 34.

Reservation 35 (kd)

34. Införande av nya examina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 20, 2005/06:Ub343 yrkandena 4, 7, 8 och 10 samt 2005/06:Ub555 yrkande 18.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

35. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 31 och 2005/06:Ub555 yrkandena 29-31.

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

36. Elevvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 26.

Reservation 38 (c, fp, kd)

37. Skolhälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 63.

Reservation 39 (fp)

38. Arbetsmiljö och ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkandena 25-28 och 62.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

39. Elevens rättigheter och skyldigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 29.

40. Olovlig frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 32.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

41. Vissa frågor om riksrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr377 yrkande 3, 2005/06:Ub244 och 2005/06:Ub337.

42. Ansökningar till skolor i annan kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub461 och 2005/06:Ub555 yrkande 19.

43. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 16 och 2005/06:Ub343 yrkande 61.

44. Avgiftsfria skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub298, 2005/06:Ub300, 2005/06:Ub422 och 2005/06:Ub561.

Reservation 42 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m49006
c15007
fp40008
kd27006
v02305
mp01403
-0002
Totalt25637056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

45. Kultur i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr376 yrkande 36.

46. Register över ungdomar 16-19 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr376 yrkande 1.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

47. Uppföljning av gymnasiereformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 37.

Reservation 44 (kd)

48. Folkbildningens pedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub424.