Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2007/08:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kvalitetssäkring av lokala kurser i gymnasieskolan av Skolverket, förbättrad kvalitet på gymnasieskolans individuella program, inrättande av en programrådsstruktur på nationell och regional nivå för de gymnasiala yrkesutbildningarna och att yrkesutbildningarna bör ge högskolebehörighet. Andra motioner handlar om återinförande av möjligheten för kommunerna att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolorna, att fristående gymnasieskolor inte ska ges möjlighet att anordna individuella program, körkortsutbildning i gymnasieskolan samt att skolmåltiderna i gymnasieskolan ska vara kostnadsfria.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-29
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-14
Trycklov: 2008-03-14
Reservationer 7
bet 2007/08:UbU8

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kvalitetssäkring av lokala kurser i gymnasieskolan av Skolverket, förbättrad kvalitet på gymnasieskolans individuella program, inrättande av en programrådsstruktur på nationell och regional nivå för de gymnasiala yrkesutbildningarna och att yrkesutbildningarna bör ge högskolebehörighet. Andra motioner handlar om återinförande av möjligheten för kommunerna att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolorna, att fristående gymnasieskolor inte ska ges möjlighet att anordna individuella program, körkortsutbildning i gymnasieskolan samt att skolmåltiderna i gymnasieskolan ska vara kostnadsfria.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-27
4

Beslut

Beslut: 2008-03-27
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvecklingen av gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub244, 2007/08:Ub245, 2007/08:Ub312, 2007/08:Ub496 och 2007/08:Ub514 yrkandena 2, 3 och 5.

Reservation 1 (s)

2. Gymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub207, 2007/08:Ub300, 2007/08:Ub365, 2007/08:Ub498 yrkande 5, 2007/08:Ub514 yrkande 4, 2007/08:A391 yrkande 6 och 2007/08:A400 yrkande 15.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c26003
fp170011
kd17007
v18004
mp14203
Totalt171100078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lokala styrelser med elevmajoritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub305 yrkande 10, 2007/08:Ub331 och 2007/08:Ub566 yrkande 16.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c25004
fp170011
kd17007
v01804
mp01504
Totalt139131079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Studieorganisatoriska frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkandena 11 och 14, 2007/08:Ub468 och 2007/08:Ub469.

Reservation 4 (v)

5. Vissa ämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju210 yrkande 8, 2007/08:Ju216 yrkande 5, 2007/08:Ju400 yrkande 8, 2007/08:Ub204, 2007/08:Ub251, 2007/08:Ub292, 2007/08:Ub296, 2007/08:Ub323, 2007/08:Ub390, 2007/08:Ub441, 2007/08:Ub532, 2007/08:Ub545 och 2007/08:Ub555.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Kompetensutveckling för lärare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub324, 2007/08:Ub430, 2007/08:Ub474 och 2007/08:Ub514 yrkande 6.

Reservation 6 (s)

7. Skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub272 och 2007/08:Ub507.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c26003
fp170011
kd17007
v01804
mp01603
Totalt140132077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag