Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om gymnasieskolan och hänvisar främst till tidigare ställningstaganden och gällande bestämmelser. Motionerna handlar bland annat om behörighet till högskolan, behörigheter till gymnasieskolans nationella program, gymnasial yrkesutbildning och möjligheten till lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolor. Andra motioner handlar om olika gymnasieprogram och dess innehåll, registerkontroll av personal i gymnasieskolan och avgiftsfri skolmat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-08
Betänkande publicerat: 2011-03-14
Trycklov: 2011-03-14
Reservationer 10
bet 2010/11:UbU8

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om gymnasieskolan och hänvisar främst till tidigare ställningstaganden och gällande bestämmelser. Motionerna handlar bland annat om behörighet till högskolan, behörigheter till gymnasieskolans nationella program, gymnasial yrkesutbildning och möjligheten till lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolor. Andra motioner handlar om olika gymnasieprogram och dess innehåll, registerkontroll av personal i gymnasieskolan och avgiftsfri skolmat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-30
4

Beslut

Beslut: 2011-03-31
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principiella utgångspunkter för gymnasieutbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub356, 2010/11:Ub360, 2010/11:Ub396 yrkande 5, 2010/11:Ub421 och 2010/11:Ub483.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD20000
V00172
KD14005
Totalt1901001742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Behörighet till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub276 yrkande 1, 2010/11:Ub319 och 2010/11:Ub457.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S409513
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD13015
Totalt174369643

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Behörighet till gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub276 yrkande 2.

Reservation 3 (S, V)

4. Gymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub454.

5. Lokala styrelser med elevmajoritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 10 och 2010/11:Ub259.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt1713610042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Organisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub231 och 2010/11:Ub327.

7. Tvärvetenskaplig inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub473.

Reservation 6 (MP)

8. Ämnet estetisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub276 yrkande 3.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt171136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Innehåll i turismutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju410 yrkande 6 och 2010/11:Ub273.

Reservation 8 (SD, V)

10. Vissa ämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So573 yrkande 28, 2010/11:So581 yrkande 2, 2010/11:Ub316, 2010/11:Ub353, 2010/11:Ub367, 2010/11:Ub369, 2010/11:Ub378, 2010/11:Ub410, 2010/11:Ub433, 2010/11:Ub441, 2010/11:Ub446 och 2010/11:N332 yrkande 2.

11. Avgiftsfri skolmat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub293 och 2010/11:Ub403.

Reservation 9 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970312
M98009
MP01906
FP20004
C18005
SD02000
V01702
KD14005
Totalt24756343

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub258.

Reservation 10 (S, SD)

13. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub278, 2010/11:Ub422 och 2010/11:Ub456.