Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Riksdagen vill skärpa skolors skyldighet att agera mot mobbning (UbU6)

Riksdagen vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot mobbning. Detta så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbningen inom en viss tidsperiod. Skolan ska annars kunna krävas på skadestånd. Riksdagen ser också fram emot ett konkret förslag på lagstiftning gällande en så kallad lex Sarah för skolan, det vill säga en rapporterings- och anmälningsskyldighet inom skolväsendet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta lämpliga åtgärder. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Elever på gymnasiets yrkesprogram får i dag inte så mycket arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till, konstaterar riksdagen. Innehåll och handledning är dessutom av varierande kvalitet. Det pågår redan arbete i olika former. Riksdagen menar dock att elevernas rätt till arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet ska stärkas. Perioderna är viktiga för att eleverna ska bli anställningsbara. I det fall platsen inte uppnår fullgod kvalitet utgår riksdagen från att huvudmannen vidtar omedelbara och erforderliga åtgärder. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen att regeringen bör återkomma i fråga om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2012/13:Ub477 yrkande 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 20 under punkt 20 och i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-04-02
Trycklov: 2013-03-25
Reservationer 22
bet 2012/13:UbU6

Utbildningsutskottet vill ha högre kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (UbU6)

Elever på gymnasiets yrkesprogram får inte så mycket arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till. Innehåll och handledning är dessutom av varierande kvalitet. Det konstaterar ett enigt utbildningsutskott och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Det pågår redan arbete i olika former. Utskottet menar dock att elevernas rätt till arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet ska stärkas. Perioderna är viktiga för att eleverna ska bli anställningsbara. I det fall platsen inte uppnår fullgod kvalitet utgår utskottet från att huvudmannen vidtar omedelbara och erforderliga åtgärder.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
23 förslagspunkter, 15 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framtidens gymnasieskola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So484 yrkande 4, 2012/13:Ub364, 2012/13:Ub397 och 2012/13:Ub494 yrkande 1.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP22012
FP22002
C18005
SD17003
V00190
KD19000
Totalt1981002031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avhopp från gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub494 yrkande 6 och 2012/13:Ub504.

Reservation 2 (S, MP)

3. Grundläggande högskolebehörighet för elever på yrkesprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub209 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 3, 11 och 19.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Längden på gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Fördelning av resurser efter elevernas förutsättningar och behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 9.

Reservation 5 (S, MP)

6. Utmaningar för duktiga elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 12.

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP23101
FP22002
C19004
SD11702
V19000
KD19000
Totalt203118028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 2 och 2012/13:Ub494 yrkande 17.

Reservation 7 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP71602
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD19000
Totalt185135029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub295 och 2012/13:Ub494 yrkande 15.

Reservation 8 (S, V)

9. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub331 och 2012/13:Ub494 yrkande 8.

Reservation 9 (S)

10. Kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör återkomma i fråga om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

11. Arbetsmarknadens parter och yrkesprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 10 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M100007
MP24001
FP22002
C19004
SD01802
V01900
KD19000
Totalt28338028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Nationella programråd och yrkesprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 11 (V)

13. Inflytande för elever i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 4 och 2012/13:Ub494 yrkande 23.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

14. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub287 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Ub329, 2012/13:Ub413 och 2012/13:Ub494 yrkande 13.

Reservation 14 (S, MP)

15. En tvärvetenskaplig inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 14.

Reservation 15 (S)

16. Självbestämmande och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So542 yrkande 5, 2012/13:Ub242 och 2012/13:Ub346.

Reservation 16 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP02302
FP22002
C19004
SD18002
V18100
KD19000
Totalt29524030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 27,
2012/13:Ub209 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3 och
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 17 (S, MP, V)

18. Utvärdering av kostnaderna för gymnasiereformen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub368, 2012/13:Ub382, 2012/13:Ub489 och 2012/13:Ub494 yrkande 10.

Reservation 18 (S, V)

19. Elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 21.

Reservation 19 (S, MP)

20. Mobbning och kränkande behandling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 22.

Reservation 20 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD01802
V01900
KD19000
Totalt160161028

Beslut: Kammaren biföll reservation 20


21. Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 24.

Reservation 21 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP23002
FP22002
C19004
SD11702
V18001
KD19000
Totalt202117030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Marknadsföring av gymnasieutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub427.

Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP24001
FP22002
C19004
SD01802
V19000
KD19000
Totalt30318028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub215, 2012/13:Ub240, 2012/13:Ub291, 2012/13:Ub303, 2012/13:Ub304, 2012/13:Ub307, 2012/13:Ub318, 2012/13:Ub320, 2012/13:Ub336, 2012/13:Ub350, 2012/13:Ub356, 2012/13:Ub365 yrkande 2, 2012/13:Ub367, 2012/13:Ub369, 2012/13:Ub376, 2012/13:Ub380, 2012/13:Ub383 yrkande 1, 2012/13:Ub436, 2012/13:Ub441, 2012/13:Ub442, 2012/13:Ub455 yrkande 2 och 2012/13:Ub463.