Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 mars 2020

Nästa händelse: Bordläggning 3 mars 2020

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-02-20
Trycklov: 2020-02-24
Reservationer 6
bet 2019/20:UbU13

Förslagspunkter

1. Gymnasieskolans utformning och betygssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Planering och dimensionering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7 och

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M)

3. Introduktionsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M)

4. Nya inslag på de nationella programmen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 7 och

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (V)

5. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 6 (C)

6. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
6 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gymnasieskolans utformning och betygssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Planering och dimensionering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7 och

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M)

3. Introduktionsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M)

4. Nya inslag på de nationella programmen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 7 och

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (V)

5. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 6 (C)

6. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.