Hälsa, lärande och trygghet

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2002

Beslut

Skolhälsovård i förskolan (UbU6)

Skolhälsovården utökas till att gälla även elever i förskoleklass. Också fristående skolor ska erbjuda skolhälsovård i sina förskoleklasser. Den första hälsokontrollen som tidigare har ägt rum under det första läsåret i den obligatoriska skolan ska i stället äga rum under förskoleklassåret för de sexåringar som börjat i förskoleklass. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2003.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-31
Justering: 2002-03-07
Trycklov: 2002-03-11
Reservationer 17
Betänkande 2001/02:UBU6

Skolhälsovård i förskolan (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att skolhälsovården utökas till att gälla även elever i förskoleklass. Också fristående skolor ska erbjuda skolhälsovård i sina förskoleklasser. Den första hälsokontrollen som tidigare har ägt rum under det första läsåret i den obligatoriska skolan ska i stället äga rum under förskoleklassåret för de sexåringar som börjat i förskoleklass. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-20
4

Beslut

Beslut: 2002-03-20
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolhälsovård för förskoleklassen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1000), såvitt avser 14 kap. 1, 3 och 7 a §§.

2. Hälsokontroller för alla sexåringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub9 yrkande 1.

3. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub9 yrkande 3, 2001/02:Ub214 yrkande 2, 2001/02:Ub222 yrkande 14, 2001/02:Ub322 yrkande 3, 2001/02:Ub439, 2001/02:Ub446 yrkande 18 och 2001/02:So634 yrkande 15.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m064017
c16002
fp00133
kd00393
v35017
mp16000
-0200
Totalt179665351

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Verksamhetsområdet elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub8 yrkandena 1 och 2, 2001/02: Ub9 yrkandena 2 och 5, 2001/02:Ub216, 2001/02:Ub489, 2001/02:So617 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:So634 yrkande 6.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (fp)

5. Kompetens- och kunskapsutveckling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub10 yrkandena 5 och 6, 2001/02:Ub11 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub334 samt 2001/02:So271 yrkande 2.

Reservation 7 (fp)

6. Barns och ungdomars hälsa och ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub8 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Ub9 yrkandena 4 och 6, 2001/02:Ub11 yrkande 3, 2001/02:Ub322 yrkande 7, 2001/02:Ub468 yrkande 2, 2001/02:Ub527 samt 2001/02:So612 yrkande 7.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m106317
c01602
fp13003
kd00393
v37006
mp16000
-0020
Totalt1791610450

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Mobbning och annan kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub232 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub246, 2001/02:Ub322 yrkande 4, 2001/02:Ub324 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Ub435 yrkandena 1 och 4, 2001/02:Ub443, 2001/02:Ub462 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:Ub516, 2001/02:A211 yrkande 16 samt 2001/02:A228 yrkande 14.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

8. Information till föräldrar i samband med mobbning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub462 yrkande 3.

Reservation 14 (m, c, kd)

9. Flyttning av elever som mobbar och andra åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub10 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub217, 2001/02:Ub221 yrkande 34, 2001/02:Ub222 yrkande 11, 2001/02:Ub225 yrkandena 1, 6, 7 och 8, 2001/02:Ub233 yrkande 4, 2001/02:Ub304, 2001/02:Ub324 yrkande 1, 2001/02:Ub367, 2001/02: K284 yrkande 4, 2001/02:So634 yrkande 7 samt 2001/02:A229 yrkande 23.

Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m064017
c16002
fp01303
kd10383
v37006
mp16000
-0200
Totalt182793850

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Polisanmälning av brott i skolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub10 yrkande 2, 2001/02:Ub222 yrkande 12 och 2001/02:Ub225 yrkande 5.

Reservation 17 (m, fp)