Hälso- och sjukvård

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU17)

Riksdagen sade ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket kommer att underlätta för både patienter och vårdpersonal. Riksdagen sade nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som lämnats in bland annat under den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om patienträttigheter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket skulle underlätta för både patienter och vårdpersonal. Utskottet säger nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som bland annat har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.