Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets bet 2019/20:SoU11

Planerat beslutsdatum: 7 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 17 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

86 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-28
Trycklov: 2020-05-04
bet 2019/20:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-03-17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07