Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Riksdagens revisorers granskning av primärvårdens resurser (SoU10)

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om primärvårdens resurser. Revisorernas granskning omfattar den del av primärvården som bedrivs och finansieras av landstingen. Tonvikten har lagts på att analysera resursutveckling och principer för resursfördelning. Förslagen avslogs med hänvisning till dels att revisorerna inte anlagt den helhetssyn som angetts i uppdraget, dels att flertalet av de frågor som revisorerna tar upp i olika sammanhang är föremål för beredning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 82 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-25
Betänkande 1998/99:SoU10

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om primärvårdens resurser. Utskottet framhåller att revisorernas granskning innebär en värdefull kunskapssammanställning. Utskottet konstaterar dock dels att revisorerna inte anlagt den helhetssyn som utskottet angett i uppdraget, dels att flertalet av de frågor som revisorerna tar upp i olika sammanhang är föremål för beredning. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motionsförslag med anledning av revisorernas förslag och motioner från allmänna motionstiden 1998 om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-05
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut