Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2002

Beslut

Utredning om legitimation för dietister (SoU13)

Riksdagen uppmanar, med anledning av motionsförslag, regeringen att utreda om yrkesgruppen dietister ska omfattas av bestämmelserna om legitimation. Vidare lade riksdagen till handlingarna regeringens skrivelse om en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2002. Riksdagen avslog också ca 250 motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om hälso- och sjukvård.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

138 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-12
Justering: 2002-04-18
Trycklov: 2002-05-03
Reservationer 72
Betänkande 2001/02:SOU13

Utredning om legitimation för dietister (SoU13)

Socialutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om yrkesgruppen dietister ska omfattas av bestämmelserna om legitimation. Vidare föreslås att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2002. Riksdagen föreslås också avslå ca 250 motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-15
4

Beslut

Beslut: 2002-05-16
65 förslagspunkter, 27 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So202, 2001/02:So230, 2001/02: So241, 2001/02:So264 yrkandena 1, 3 och 4, 2001/02:So303 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So353 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So358 yrkande 3 i denna del, 2001/02:So390, 2001/02:So482, 2001/02:So490 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So503 yrkande 5, 2001/02:So550 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So566 yrkandena 1, 8 10, 16 och 17, 2001/02:So581, 2001/02: So613 yrkande 5, 2001/02:So620 yrkandena 3, 6 och 7, 2001/02:So628 yrkande 1, 2001/02:Sf395 yrkande 15, 2001/02:T464 yrkande 3, 2001/02:N314 yrkande 3 och 2001/02:N319 yrkande 12.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m069012
c10134
fp00124
kd00339
v00376
mp16000
-0200
Totalt128719555

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hälso- och sjukvårdspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So229, 2001/02:So280, 2001/02: So409 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:So620 yrkande 4, 2001/02:So628 yrkande 3 i denna del och 2001/02:So637 yrkande 5.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)

3. Mångfald bland vårdgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So345 yrkande 2, 2001/02:So358 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So620 yrkande 5, 2001/02:So628 yrkandena 12 och 13 och 2001/02:Sk288 yrkande 14.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (fp)

4. Patientombudsman

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So264 yrkande 9.

Reservation 11 (v)

5. Hälsokonsekvensanalyser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 3.

Reservation 12 (c)

6. Patientavgifter för barnsjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So277 yrkande 1.

7. Kulturens roll i hälso- och sjukvård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So421.

Reservation 13 (kd)

8. Vårdgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So43, 2001/02:So303 yrkande 11, 2001/02:So358 yrkande 3 i denna del, 2001/02:So566 yrkande 2, 2001/02:So620 yrkande 1 och 2001/02:So628 yrkande 3 i denna del.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m069012
c01404
fp01204
kd03309
v37006
mp16000
-0000
Totalt164130055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Tillgänglighet till vården i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So303 yrkande 12 och 2001/02:So466.

Reservation 15 (c)

10. Förnyad medicinsk bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So267, 2001/02:So303 yrkande 10, 2001/02:So457 och 2001/02:So628 yrkande 11.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)
Reservation 17 (v)

11. Inrättande av en statlig medicinalstyrelse

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So620 yrkande 11.

Reservation 18 (m)

12. National Institute of Health

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So620 yrkande 13.

Reservation 19 (m)

13. Riskanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So546.

14. Vård utomlands

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So620 yrkande 10 och 2001/02: U303 yrkande 6.

Reservation 20 (m)

15. Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So212 yrkande 1, 2001/02:So303 yrkande 30, 2001/02:So386, 2001/02:So465 yrkandena 1 3, 2001/02: So501 yrkande 6, 2001/02:So503 yrkande 1, 2001/02:So566 yrkandena 4, 5 och 7 och 2001/02:So628 yrkande 4 i denna del.

Reservation 21 (m, fp)
Reservation 22 (c)
Reservation 23 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m016812
c10134
fp00124
kd03309
v37006
mp16000
-0101
Totalt165359356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Specialistkompetens

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So560, 2001/02:Ub459 och 2001/02:Ub537.

Reservation 24 (v)

17. Praktikplats för psykologer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So597 och 2001/02:So608.

Reservation 25 (mp)

18. Läkares allmäntjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So540.

19. Den psykiatriska vårdens organisation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:So225 yrkandena 4 och 6, 2001/02:So223, 2001/02:So277 yrkande 2, 2001/02:So349, 2001/02: So443 och 2001/02:So568 yrkandena 2 4 och 6.

Reservation 26 (m)

20. Vissa läkares befogenhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:So225 yrkande 5, 2000/01:So312, 2001/02:So228 och 2001/02:So568 yrkande 5.

Reservation 27 (m)

21. Vårdavgifter vid rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So248 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:So439.

22. Husläkarlagen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So628 yrkande 2 i denna del.

Reservation 28 (fp)

23. Felaktiga diagnoser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So368.

Reservation 29 (kd)

24. Förlossningsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So257, 2001/02:So303 yrkande 13, 2001/02:So385, 2001/02:So501 yrkande 7 och 2001/02:So525 yrkande 1.

Reservation 30 (c, kd)
Reservation 31 (v)

25. Drift av akutsjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 14.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

26. Läkemedelshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So407 och 2001/02:So441.

27. Patientutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So264 yrkande 8.

Reservation 33 (v)

28. Sponsorer i vården

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So529.

Reservation 34 (v)

29. Telemedicin

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 28.

Reservation 35 (c)

30. Informationsförsörjning och verksamhetsuppföljning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 18.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

31. Undervisning i IT-användning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So620 yrkande 12.

Reservation 37 (m)

32. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

33. Fri etableringsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 17, 2001/02:So423 och 2001/02:So628 yrkandena 2 i denna del, 5 och 10.

Reservation 38 (c)
Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m906012
c00144
fp00124
kd03309
v37006
mp11500
-1100
Totalt160498654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So392 och 2001/02:So503 yrkande 4.

Reservation 41 (c, kd)
Reservation 42 (v)

35. Längre avtalstider i upphandling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 16

Reservation 43 (c)

36. Tillämpning av den s.k. 67-årsgränsen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So219.

Reservation 44 (m, c, fp, kd)

37. Ersättningsetablering och avskaffande av den s.k. 67-årsregeln

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So209 och 2001/02:So491.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

38. Tolk inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A226 yrkande 11.

39. Jämställdhetsperspektiv i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So224, 2001/02:So331 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:So369 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So525 yrkande 2, 2001/02:So626 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:So628 yrkande 18 samt 2001/02:A229 yrkande 26.

Reservation 46 (m)
Reservation 47 (v)
Reservation 48 (c)
Reservation 49 (fp)

40. Legitimation m.m. för dietister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Riksdagen bifaller därmed delvis motionerna 2001/02:So238, 2001/02:So292, 2001/02:So293 yrkande 1, 2001/02:So306, 2001/02: So404 och 2001/02:So460.

41. Subventionering av speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So293 yrkande 2.

42. Homo-, bi- och transsexuellas behov inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L367 yrkande 12, 2001/02:L371 yrkandena 30 och 31, 2001/02:So509 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02: So548.

Reservation 50 (v, mp)
Reservation 51 (fp)

43. Ambulanshelikoptrar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So442.

Reservation 52 (m)

44. Vård och behandling av olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K284 yrkande 14, 2001/02:So206, 2001/02:So216 yrkande 1, 2001/02:So233, 2001/02:So355, 2001/02: So383, 2001/02:So399, 2001/02:So414 yrkande 1, 2001/02:So477, 2001/02:So537, 2001/02:So547, 2001/02:So555, 2001/02:So566 yrkande 11, 2001/02: So568 yrkande 1, 2001/02:So579, 2001/02:So580, 2001/02: So582, 2001/02:So602, 2001/02:So604, 2001/02:So612 yrkandena 2, 5 och 8, 2001/02:So625 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:So628 yrkande 8.

Reservation 53 (m)
Reservation 54 (kd)
Reservation 55 (c)
Reservation 56 (fp)
Reservation 57 (mp)

45. Cancerplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So467.

Reservation 58 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 58 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m068112
c01404
fp01204
kd03309
v36007
mp13300
-0200
Totalt161132155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Preventivmedel för män

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A393 yrkande 10.

Reservation 59 (mp)

47. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So389 och 2001/02:So538.

48. Utredning m.m. om alternativa behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So303 yrkande 21, 2001/02:So398 yrkandena 1 och 3, 2001/02:So605, 2001/02:So623 yrkande 1 och 2001/02:N365 yrkande 4.

Reservation 60 (v)
Reservation 61 (c)
Reservation 62 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 62 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m690012
c00144
fp12004
kd33009
v90268
mp01600
-1100
Totalt236174056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

49. Alternativa behandlingsmetoder och forskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So303 yrkandena 19, 20, 22 och 23 samt 2001/02:So626 yrkande 6.

Reservation 63 (c)

50. Auktorisation och kvalitetssäkring m.m. inom allternativmedicinen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So274 yrkande 1 samt 2001/02: So623 yrkandena 2 och 3.

51. Legitimation och förskrivningsrätt för alternativmedicinare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So398 yrkande 2 och 2001/02: So623 yrkande 5.

Reservation 64 (v)

52. Vård i livets slutskede

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So628 yrkande 17.

53. Etiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So463, 2001/02:So508, 2001/02: So633 yrkandena 2 och 3 samt 2001/02:So635 yrkandena 2 samt 4 7.

Reservation 65 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 65 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m690012
c14004
fp12004
kd320010
v37006
mp0000
-2000
Totalt27816055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

54. Abortförebyggande arbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So210 yrkande 1, 2001/02:So232, 2001/02:So295, 2001/02:So305 yrkande 1, 2001/02:So338, 2001/02: So370, 2001/02:So461, 2001/02:So524 och 2001/02:So612 yrkande 14.

Reservation 66 (kd)

55. Sena aborter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So468 och 2001/02:So506 yrkande 2.

56. Frågan om när foster juridiskt sett skall betraktas som barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So506 yrkande 1.

57. Registrering av aborter i patientregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So545.

58. Frågor om fosterdiagnostik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So207, 2001/02:So323, 2001/02: So462 och 2001/02:So470.

59. Dödsfallsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So222.

60. Patientjournallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So234, 2001/02:So303 yrkande 9, 2001/02:So334 och 2001/02:So345 yrkande 1.

Reservation 67 (v)
Reservation 68 (c)

61. Plastikkirurgi

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So400.

Reservation 69 (v)

62. Medicinska patent

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So406.

Reservation 70 (c, mp)

63. Smittskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So509 yrkandena 4 och 7, 2001/02:So533, 2001/02:L363 och 2001/02:L371 yrkandena 41 och 42.

64. Lobotomiverksamheten i Sverige

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So314 yrkande 1.

Reservation 71 (kd, v)

65. Ersättning till lobotomerade

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So314 yrkande 2.

Reservation 72 (kd)