Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor

Socialutskottets bet 2010/11:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2011

Beslut

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (SoU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hälso- och sjukvård och om tandvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

136 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-25
Justering: 2011-03-17
Betänkande publicerat: 2011-03-24
Trycklov: 2011-03-24
Reservationer 28
bet 2010/11:SoU9

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (SoU9)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hälso- och sjukvård och om tandvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-06
4

Beslut

Beslut: 2011-04-07
32 förslagspunkter, 25 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter m.m. för hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 18,
2010/11:So204 av Anders Andersson (KD) yrkande 2,
2010/11:So244 av Lars-Axel Nordell och Emma Henriksson (båda KD),
2010/11:So265 av Gustav Nilsson (M),
2010/11:So315 av Fredrik Schulte (M),
2010/11:So372 av Hans Olsson m.fl. (S),
2010/11:So394 av Désirée Pethrus (KD),
2010/11:So406 av Lars-Axel Nordell (KD),
2010/11:So439 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2010/11:So478 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2010/11:So481 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So522 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S),
2010/11:So524 av Patrik Björck m.fl. (S),
2010/11:So525 av Erik Bengtzboe (M),
2010/11:So552 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So562 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2010/11:So569 av Veronica Palm m.fl. (S),
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3, 4, 6, 7 och 9 samt
2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP00196
FP18006
C19004
SD19001
V00181
KD17002
Totalt169963747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Patienträttigheter och vårdgarantin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So229, 2010/11:So261, 2010/11:So276, 2010/11:So421 yrkandena 1 och 2, 2010/11:So427 och 2010/11:So496.

3. Nationella kvalitetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So236, 2010/11:So264, 2010/11:So551 och 2010/11:So554.

Reservation 4 (S, MP, V)

4. Patientsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So237 yrkandena 1-3 och 2010/11:So366.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Behörighetsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So209 av Jan Lindholm (MP),
2010/11:So365 av Magdalena Andersson (M),
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 26 och
2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

6. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So273 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:So275 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:So291 av Gustav Nilsson (M),
2010/11:So352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2,
2010/11:So357 av Per Svedberg (S),
2010/11:So385 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2010/11:So398 av Ulf Nilsson m.fl. (FP),
2010/11:So422 av Marta Obminska (M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So429 av Anita Brodén m.fl. (FP),
2010/11:So452 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:So520 av Penilla Gunther (KD),
2010/11:So561 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2010/11:So566 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund (båda M).

Reservation 8 (S)

7. Patientdatalagen och IT i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So228 av Johan Pehrson (FP),
2010/11:So337 av Désirée Liljevall (S),
2010/11:So389 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2010/11:So414 av Gustav Nilsson (M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So515 av Edward Riedl (M) och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (S, MP, V)

8. Jämställdhetsperspektiv i hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So206 av Eva Flyborg (FP),
2010/11:So266 av Gustav Nilsson (M),
2010/11:So274 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:So293 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:So342 av Gunilla Svantorp (S) och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 27 och 29.

Reservation 10 (S, V)
Reservation 11 (MP)

9. Läkarrekrytering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So227 av Roger Haddad (FP),
2010/11:So386 av Peter Johnsson m.fl. (S) och
2010/11:So471 av Hillevi Larsson (S).

10. Läkares specialiseringstjänstgöring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So204 av Anders Andersson (KD) yrkande 3,
2010/11:So249 av Anders Andersson (KD),
2010/11:So262 av Gustav Nilsson och Finn Bengtsson (båda M),
2010/11:So398 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) i denna del,
2010/11:So463 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (båda KD),
2010/11:So472 av Anders Flanking och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) yrkande 1 och
2010/11:Ub246 av Björn von Sydow (S) yrkande 1.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169132048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Hälso- och sjukvårdens stöd till personer som utsatts för övergrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju238 av Carina Hägg (S) yrkande 1,
2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 14,
2010/11:So219 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:So225 av Eva Flyborg (FP) och
2010/11:So317 av Solveig Zander (C).

Reservation 13 (S, MP, V)

12. Ökad kunskap om endometrios och förmaksflimmer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So241 av Yvonne Andersson (KD) och
2010/11:So352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 1.

13. Höjd hbt-kompetens inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So581 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 14 (V)

14. Ökad kompetens hos personal inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So204 av Anders Andersson (KD) yrkande 1,
2010/11:So263 av Gustav Nilsson (M) och
2010/11:So381 av Nina Lundström (FP).

15. Nationellt krav på kompetens för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So252 av Kerstin Engle (S).

Reservation 15 (S)

16. Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So251 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

17. Likvärdiga villkor vid behandling av ofrivillig barnlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So212 av Fredrik Lundh Sammeli (S),
2010/11:So309 av Penilla Gunther (KD),
2010/11:So384 av Anna Wallén (S),
2010/11:So425 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2010/11:So440 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 och
2010/11:So450 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Tillgång till assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So425 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2010/11:So583 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 17 (MP, V)

19. Ändringar i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So305 av Åsa Coenraads (M) yrkande 2,
2010/11:So324 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm (båda MP) yrkande 2,
2010/11:So475 av Fredrick Federley (C) yrkande 2 och
2010/11:So583 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 3 och 7.

Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (V)

20. Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So256 av Kerstin Engle (S),
2010/11:So259 av Anna SteeleKarlström (FP),
2010/11:So260 av Lena Asplund (M),
2010/11:So295 av Börje Vestlund (S),
2010/11:So305 av Åsa Coenraads (M) yrkande 1,
2010/11:So324 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm (båda MP) yrkande 1,
2010/11:So396 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 2,
2010/11:So465 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:So475 av Fredrick Federley (C) yrkande 3,
2010/11:So583 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 6 och
2010/11:So596 av Annika Qarlsson och Abir Al-Sahlani (båda C).

Reservation 20 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Surrogat- och värdmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So296 av Carina Hägg (S),
2010/11:So323 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),
2010/11:So396 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 1,
2010/11:So419 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2010/11:So475 av Fredrick Federley (C) yrkande 1,
2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP) yrkandena 2 och 3 samt
2010/11:So591 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (S, MP, V)

22. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So285 av Johan Hultberg och Åsa Coenraads (båda M),
2010/11:So289 av Anna SteeleKarlström (FP) yrkandena 1-3,
2010/11:So320 av Annie Johansson (C),
2010/11:So334 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall (båda S),
2010/11:So350 av Olof Lavesson (M) yrkande 2,
2010/11:So415 av Johan Linander (C),
2010/11:So437 av Cecilia Widegren och Walburga Habsburg Douglas (båda M) yrkandena 1-6,
2010/11:So469 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:So519 av Penilla Gunther och Andreas Carlson (båda KD),
2010/11:So531 av Mikael Cederbratt (M) och
2010/11:So563 av Finn Bengtsson och Abdirizak Waberi (båda M).

Reservation 22 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Reglerna för blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So350 av Olof Lavesson (M) yrkande 1,
2010/11:So378 av Jan Ericson (M) och
2010/11:So490 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda M).

24. Rätt för barnmorska att utföra medicinsk abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So322 av Gunvor G Ericson och Agneta Luttropp (båda MP).

Reservation 23 (S, MP, V)

25. Övriga frågor om abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So460 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD),
2010/11:So461 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD),
2010/11:So462 av Tuve Skånberg (KD) och
2010/11:So492 av Carina Hägg m.fl. (S) yrkandena 1-3.

26. Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju222 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 5-7,
2010/11:So348 av Fredrick Federley (C),
2010/11:So396 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 3,
2010/11:So466 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So493 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 och
2010/11:So582 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1-5.

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019516
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169389547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Könsstympning av flickor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6.

28. Omskärelse av pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So489 av Bengt-Anders Johansson och Finn Bengtsson (båda M) och
2010/11:So546 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M950012
MP18016
FP18006
C19004
SD01901
V20161
KD17002
Totalt265191748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


29. Speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So303 av Christer Winbäck (FP) och
2010/11:So383 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S).

Reservation 27 (S)

30. Det statliga tandvårdsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So202 av Christina Oskarsson (S),
2010/11:So211 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:So410 av Gustav Nilsson (M),
2010/11:So416 av Karin Nilsson och Solveig Zander (båda C),
2010/11:So417 av Karin Nilsson och Solveig Zander (båda C),
2010/11:So447 av Hillevi Larsson m.fl. (S) och
2010/11:So497 av Andreas Carlson och Annelie Enochson (båda KD).

Reservation 28 (S, MP)

31. Metallrelaterade skador m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So432 av Anita Brodén (FP) yrkandena 1-3.

32. Utbildning av tandvårdspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So364 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (FP).