Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets bet 2012/13:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om hälso- och sjukvård (SoU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om hälso- och sjukvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om patienträttigheter, vårdval, journalsystem och journalföring, tillsyn över spermabanker, patientsäkerhet och hbtq-kompetens i vården. Andra motioner handlar om dietister i vården, långsiktig handlingsplan för psykiatrin, ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning, nationella riktlinjer vid behandling av ofrivillig barnlöshet, organdonation, ambulanssjukvård, estetiska behandlingar, narkolepsi, könsstympning och rättspsykiatrisk vård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

143 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-03-14
Betänkande publicerat: 2013-03-21
Trycklov: 2013-03-21
Reservationer 21
bet 2012/13:SoU13

Nej till motioner om hälso- och sjukvård (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om hälso- och sjukvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om patienträttigheter, vårdval, journalsystem och journalföring, tillsyn över spermabanker, patientsäkerhet och hbtq-kompetens i vården. Andra motioner handlar om dietister i vården, långsiktig handlingsplan för psykiatrin, ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning, nationella riktlinjer vid behandling av ofrivillig barnlöshet, organdonation, ambulanssjukvård, estetiska behandlingar, narkolepsi, könsstympning och rättspsykiatrisk vård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
25 förslagspunkter, 15 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter för hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So362 av Stefan Käll (FP),
2012/13:So475 av Margareta Cederfelt och Olof Lavesson (båda M),
2012/13:So486 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:So491 av Finn Bengtsson och Anne Marie Brodén (båda M),
2012/13:So493 av Solveig Zander (C) och
2012/13:So497 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M99008
MP101302
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD19000
Totalt28633030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Patienträttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So283 av Maria Ferm och Ulf Holm (båda MP) yrkande 3,
2012/13:So319 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:So404 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (båda M),
2012/13:So446 av Anna Steele (FP) och
2012/13:So461 av Carin Runeson och Kerstin Engle (båda S).

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V19000
KD19000
Totalt29724028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vårdval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So305 av Yvonne Andersson och Lars-Axel Nordell (båda KD) och
2012/13:So567 av Anne Marie Brodén (M).

4. Journalsystem och journalföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So281 av Stefan Caplan (M) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:So283 av Maria Ferm och Ulf Holm (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (MP)

5. Tillsyn över spermabanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So515 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP24001
FP22002
C19004
SD01802
V19000
KD19000
Totalt30218029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Patientsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So310 av Lena Asplund (M) och
2012/13:So401 av Gunilla Nordgren (M).

7. Tobiasregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So460 av Carin Runeson och Kerstin Engle (båda S).

8. Nationella center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So300 av Maria Lundqvist-Brömster och Anita Brodén (båda FP),
2012/13:So302 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) och
2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V19000
KD19000
Totalt29724028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Hbtq-kompetens i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 6 (MP, V)

10. Dietister i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So322 av Anna Wallén (S).

Reservation 7 (S, V)

11. Kompetens i hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So246 av Suzanne Svensson (S) och
2012/13:So378 av Carina Hägg (S).

12. Långsiktig handlingsplan för psykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 28,
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 27.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD17003
V01900
KD19000
Totalt178142029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Övriga insatser inom området psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So272 av Lars-Arne Staxäng (M),
2011/12:So449 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 2, 4, 6 och 8 samt
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1, 4, 6 och 8.

Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990112
M100007
MP00241
FP22002
C19004
SD00182
V01900
KD18001
Totalt258194329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Vård och behandling av olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So218 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:So256 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkandena 1 och 3,
2012/13:So317 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:So357 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S) yrkande 1,
2012/13:So368 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1,
2012/13:So398 av Carina Herrstedt och Per Ramhorn (båda SD),
2012/13:So474 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M),
2012/13:So524 av Per Ramhorn (SD),
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 27 och
2012/13:So559 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S).

Reservation 12 (S, MP)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD00182
V00190
KD19000
Totalt1601243728

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Framtagande och förtydligande av olika nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So203 av Jan Ertsborn och Tina Acketoft (båda FP),
2012/13:So205 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:So210 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:So211 av Hillevi Larsson (S) och
2012/13:So214 av Hillevi Larsson (S).

16. Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So434 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 51.

Reservation 15 (S, MP, V)

17. Nationella riktlinjer vid behandling av ofrivillig barnlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So271 av Louise Malmström (S),
2012/13:So324 av Anna Wallén (S),
2012/13:So328 av Börje Vestlund och Hans Ekström (båda S) yrkande 1,
2012/13:So335 av Hannah Bergstedt (S) och
2012/13:So418 av Gustav Nilsson (M).

Reservation 16 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP24001
FP21003
C19004
SD18002
V19000
KD19000
Totalt220100029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So272 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall (båda S),
2012/13:So316 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:So331 av Olof Lavesson och Margareta Cederfelt (båda M) yrkande 2,
2012/13:So349 av Thomas Strand (S),
2012/13:So429 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2012/13:So445 av Anna Steele (FP) yrkandena 1-4,
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 17 och
2012/13:So586 av Cecilia Widegren och Walburga Habsburg Douglas (båda M) yrkandena 1-6.

19. Ambulanssjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So352 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2012/13:So365 av Christer Winbäck (FP) och
2012/13:So411 av Gustav Nilsson (M).

20. Estetiska behandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So215 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:So233 av Yilmaz Kerimo (S) och
2012/13:So405 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

Reservation 17 (S, MP, V)

21. Narkolepsi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 25.

22. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So359 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 3 samt
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP24001
FP22002
C19004
SD01802
V19000
KD19000
Totalt30318028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Elektronisk kommunikation för patienter inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So503 av Eva-Lena Jansson och Carina Adolfsson Elgestam (båda S),
2012/13:So207 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:So217 av Roland Utbult (KD) och
2012/13:So424 av Katarina Brännström (M).

Reservation 19 (S, MP)
Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD00182
V19000
KD19000
Totalt1791231829

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So202 av Hans Hoff (S),
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3 och
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 21 (MP, V)

25. Hälso- och sjukvårdsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.