Handel med skogsfrö och skogsplantor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2002

Beslut

Handel med skogsfrö och skogsplantor (MJU21)

Reglerna om handel med skogsfrö och skogsplantor ändras med anledning av ett EG-direktiv (frö- och plantdirektivet). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får möjlighet att meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Det införs bestämmelser om register över leverantörer av skogsodlingsmaterial samt över godkända frökällor. Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet utökas. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2003.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-18
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-17
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:MJU21

Handel med skogsfrö och skogsplantor (MJU21)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om handel med skogsfrö och skogsplantor med anledning av ett EG-direktiv (frö- och plantdirektivet). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får möjlighet att meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Det införs bestämmelser om register över leverantörer av skogsodlingsmaterial samt över godkända frökällor. Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet utökas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-30
4

Beslut

Beslut: 2002-05-31
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skogsvårdslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 34 a §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:137 i denna del. 2. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i övriga delar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:137 i återstående del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m661014
c13005
fp10006
kd36006
v34108
mp11203
-0000
Totalt2834062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Myndighetskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ33.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m067014
c01305
fp10006
kd03705
v35008
mp13003
-0000
Totalt169118062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag