Handel med vissa receptfria läkemedel

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

Handel med vissa receptfria läkemedel (SoU25)

Riksdagen sa ja till att vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Det handlar om läkemedel som är lämpliga för egenvård, där allvarliga biverkningar är sällsynta och där hänsyn har tagits till både patientsäkerhet och folkhälsa. Syftet med lagändringen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Läkemedelsverket är den myndighet som tar emot anmälan, prövar och beslutar om vilka läkemedel som ska få säljas. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av verksamheten. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha egenkontrollprogram för verksamheten, lokalerna ska vara lämpliga för sitt ändamål och försäljningen ska ske på lämpligt sätt. Näringsidkaren ansvarar också för att lämna statistikuppgifter till Apotekens Service AB. Dessutom ska näringsidkaren kunna ge information om var köparen kan få farmaceutisk rådgivning. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottsinitiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-14
Justering: 2009-05-20
Betänkande publicerat: 2009-05-28
Trycklov: 2009-05-28
Reservationer 2
Betänkande 2008/09:SoU25

Alla beredningar i utskottet

2009-05-14

Handel med vissa receptfria läkemedel (SoU25)

Regeringen föreslår att vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Det handlar om läkemedel som är lämpliga för egenvård, där allvarliga biverkningar är sällsynta och där hänsyn har tagits till både patientsäkerhet och folkhälsa. Syftet med förslaget är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Läkemedelsverket är den myndighet som tar emot anmälan, prövar och beslutar om vilka läkemedel som ska få säljas. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av verksamheten.

Den som säljer receptfria läkemedel ska ha egenkontrollprogram för verksamheten, lokalerna ska vara lämpliga för sitt ändamål och försäljningen ska ske på lämpligt sätt. Näringsidkaren ansvarar också för att lämna statistikuppgifter till Apotekens Service AB. Dessutom ska den som säljer receptfria läkemedel kunna ge information om var köparen kan få farmaceutisk rådgivning. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2009. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-11
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So19.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1021027
m850012
c21008
fp21007
kd17007
v01705
mp16003
Totalt26218069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
3. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
4. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:190 och avslår motionerna 2008/09:So18 yrkandena 1-5 och 2008/09:So213 yrkande 2.

Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m840013
c21008
fp21007
kd18006
v00175
mp01603
Totalt1451191768

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändring i 2 kap. 5 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

4. Arbetsmiljökonsekvenser m.m. för butiksanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So20 yrkandena 1 och 2.