Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

BoUs betänkande 1996/97:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 1996

Beslut

Handelsändamålet i detaljplan (BoU6)

Kommunerna gavs åter samma möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet som gällde före den 1 april 1992.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-07
Justering: 1996-11-19
Betänkande 1996/97:BoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-04
4

Beslut

Beslut: 1996-12-05

Protokoll med beslut