Handelspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2012/13:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika handelspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-10
Trycklov: 2013-04-10
Reservationer 11
bet 2012/13:NU13

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika handelspolitiska frågor. Utskottet betonar vikten av att värna principen om frihandel och framhåller att Sverige även i fortsättningen ska vara en tydlig röst inom EU och internationella forum för en öppen och fri handel.

Utskottet framhåller vikten av att internationella principer och riktlinjer genomsyrar den svenska handelspolitiken och att handelsavtal bör bidra till att dessa genomförs och efterlevs.

Det gäller till exempel FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Global Compact, ILO:s rättighetskonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

När det gäller handels- och investeringsfrämjande betonar utskottet att grundläggande principer om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ansvarsfullt företagande och den av riksdagen beslutade politiken för global utveckling genomsyrar de svenska exportorganens arbete. Utskottet framhåller vidare de åtgärder som görs för att stärka företagen inom ramen för exportvisionen där målet är en fördubblad export.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N206 yrkandena 16 och 17.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP00205
FP22002
C20003
SD01901
V20161
KD17002
Totalt257193637

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Insyn i handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Rättvis handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD18002
V01801
KD17002
Totalt27239038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Handel och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 5 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD01901
V01801
KD17002
Totalt25558036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Övrigt om internationell handelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 och
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13-15, 19 och 22.

Reservation 6 (MP, V)

6. Svenska exportorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:N203 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 23 och 24,
2012/13:N220 av Jonas Eriksson och Bodil Ceballos (båda MP) och
2012/13:N333 av Valter Mutt och Bodil Ceballos (båda MP) yrkandena 1-4.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt27439036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Statens stöd till företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N254 av Kerstin Engle (S),
2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 9,
2012/13:N319 av Olle Thorell (S) och
2012/13:N322 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP19114
FP22002
C20003
SD19001
V00181
KD17002
Totalt1941001936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Export av miljöteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N285 av Per Åsling och Karin Nilsson (båda C) och
2012/13:N311 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 10 (S, MP, V)

9. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N251 av Mathias Sundin (FP).

Reservation 11 (MP, V)

10. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T341 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
2012/13:N282 av Christer Nylander (FP).