Handikappolitik m.m.

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Tidsplan för förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade (SoU11)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma och redovisa sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället och implementera FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-25
Justering: 1999-04-22
Betänkande 1998/99:SoU11

Alla beredningar i utskottet

1999-03-25

Tidsplan för förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade (SoU11)

Socialutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma och redovisa sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället och implementera FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-05
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut