Handikappolitik

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1997

Beslut

Handikappolitik (SoU6)

Riksdagen behandlade regeringens redovisning för åtgärder som vidtagits inom handikappområdet under de senaste två åren, förslag som nyligen lämnats till riksdagen och pågående utredningsarbete. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-09-02
Justering: 1997-09-18
Betänkande 1997/98:SoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-10-08
4

Beslut

Beslut: 1997-10-09

Protokoll med beslut