Handikappolitik

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2002

Beslut

Motioner om handikappolitik (SoU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om handikappolitik.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-17
Justering: 2002-02-05
Trycklov: 2002-02-07
Reservationer 26
Betänkande 2001/02:SOU7

Motioner om handikappolitik (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om handikappolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-20
4

Beslut

Beslut: 2002-02-21
26 förslagspunkter, 6 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för handikappolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So240 yrkande 1.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m690012
c0000
fp14101
kd36006
v36007
mp14002
-1001
Totalt29217040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Etisk plattform

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So619 yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

3. Jämlikhet mellan funktionshindrade män och kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So500 yrkande 1 och 2001/02: Sf402 yrkande 5.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m690012
c15012
fp15001
kd35016
v13507
mp01402
-1001
Totalt25849240

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Individuella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 2 och 2001/02: So611 yrkande 1.

Reservation 4 (c)
Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m168012
c00162
fp15001
kd36006
v36007
mp14002
-0101
Totalt224691640

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Radikalare handikappolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So637 yrkande 18.

Reservation 6 (fp)

6. Handikappeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N319 yrkande 14.

7. Domstolstrots

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So611 yrkande 12.

Reservation 7 (m)

8. Funktionshindrades delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So618 yrkande 17.

Reservation 8 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m690012
c16002
fp01501
kd36006
v03607
mp0000
-1001
Totalt24465040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Socioekonomisk situation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So618 yrkande 5.

10. Brukarrevision

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So500 yrkande 12 och 2001/02: So619 yrkande 2.

Reservation 9 (kd, v, mp)

11. Hjälpmedelsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 8, 2001/02:So611 yrkandena 4 och 5 och 2001/02:So618 yrkande 8.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m069012
c01602
fp01501
kd03606
v36007
mp14002
-0000
Totalt172137040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ny teknik hörselhjälpmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 6, 2001/02:So268, 2001/02:So332, 2001/02:So360, 2001/02:So391, 2001/02:So476, 2001/02:So500 yrkande 8, 2001/02:So536, 2001/02:So557 och 2001/02: So618 yrkande 9.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c)
Reservation 13 (fp)

13. Hund som hjälpmedel m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So471, 2001/02:So500 yrkande 9 och 2001/02:So578.

Reservation 14 (v, mp)

14. Rätt till teckenspråkstolk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So486.

Reservation 15 (kd)

15. Habilitering och rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So611 yrkande 3, 2001/02:So618 yrkande 11 och 2001/02:So619 yrkande 10.

Reservation 16 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m069012
c16002
fp01501
kd03705
v36007
mp14002
-0000
Totalt188122039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Psykiskt funktionshindrade

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So418 och 2001/02:So500 yrkandena 10 och 11.

Reservation 17 (m, fp, kd)

17. Råd och stöd enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So618 yrkande 7.

18. Anmälningsplikt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So253 och 2001/02:So528.

Reservation 18 (v)

19. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So240 yrkande 13 och 2001/02: So245.

Reservation 19 (c, kd)
Reservation 20 (mp)

20. Vuxenutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub322 yrkande 18.

Reservation 21 (c)

21. Insatser enligt socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So574.

22. Personligt stöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So619 yrkande 14.

Reservation 22 (kd)

23. Funktionshindrade kvinnors utsatthet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So500 yrkande 7.

Reservation 23 (v, mp)

24. Handikappguider

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So531 och 2001/02:So618 yrkande 10.

Reservation 24 (fp)

25. Stöd till föräldrar med funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So365 och 2001/02:So500 yrkande 2.

Reservation 25 (kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m690012
c15102
fp14101
kd03705
v13507
mp0000
-1001
Totalt22288039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Personalutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So606 och 2001/02:So619 yrkande 5.

Reservation 26 (kd)