Handikappombudsman

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-03
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:SoU27

Alla beredningar i utskottet

1994-05-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-02
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02