Handlingsoffentligheten i EU:s institutioner, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Handlingsoffentligheten inom EU:s institutioner (KU34)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-27
Reservationer 5
Betänkande 2001/02:KU34

Alla beredningar i utskottet

2002-05-16, 2002-05-14, 2002-04-18, 2002-04-09, 2002-04-04, 2002-04-02

Handlingsoffentligheten inom EU:s institutioner (KU34)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-04
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:110 till handlingarna.

2. Offentlighetsprincipen i EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K86 yrkande 11, 2001/02:U301 yrkande 1 och 2001/02:U302 yrkande 16.

3. Utredning om maktrelationer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K427 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

4. Deltagande i riksdagsdebatter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K62 yrkande 6 i denna del.

Reservation 2 (fp)

5. Valdeltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U510 yrkande 11.

6. Rösträttsreglerna i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:K383.

7. Europaparlamentets verksamhetsort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K219, 2000/01:K398 yrkande 6, 2000/01:U510 yrkande 13, 2001/02:K426 yrkande 4 och 2001/02:U301 yrkande 16.

8. Energianvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K426 yrkande 30.

9. Europeiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K257 yrkande 1.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m74106
c17001
fp12004
kd36204
v03607
mp0000
-1001
Totalt26252035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Beskattning av Europaparlamentets ledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K257 yrkande 2.

11. Utvärdering av den öppna samordningsmetoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K427 yrkande 3.

12. Villkor för kandidatländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K88 yrkande 10.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m75006
c16002
fp11005
kd38004
v36007
mp0000
-1001
Totalt29813038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kampanjpengar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K2 yrkande 2 och 2001/02:K400 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (mp)

14. Sommartid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K280 och 2001/02:K311.