Handlingsplan mot buller

JoUs betänkande 1993/94:JoU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-03
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:JoU31

Alla beredningar i utskottet

1994-05-03, 1994-04-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03