Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Avlyssnad ska få offentligt ombud (JuU2)

I ärenden om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning införs ett system med offentliga ombud. Samtidigt ökar möjligheterna att använda hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Domstol fattar beslut om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Den misstänkte får inte veta något och kan alltså inte vara med vid domstolsförhandlingen. Offentliga ombud ska i fortsättningen se till att rättsäkerheten stärks för personer som föreslås bli avlyssnade eller övervakade av hemlig kamera. Ombuden ska ha tillgång till allt material och får överklaga domstolens beslut. Polisen ska få större möjligheter att använda sig av hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Bland annat ska man vid misstänkt barnpornografibrott eller dataintrång få övervaka mellan vilka nummer eller adresser bilderna eller datafilerna skickas. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-18
Justering: 2003-10-16
Betänkande publicerat: 2003-10-21
Trycklov: 2003-10-21
Reservationer 7
Betänkande 2003/04:JUU2

Avlyssnad ska få offentligt ombud (JuU2)

I ärenden om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning införs ett system med offentliga ombud. Samtidigt ökar möjligheterna att använda hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Domstol fattar beslut om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Den misstänkte får inte veta något och kan alltså inte vara med vid domstolsförhandlingen. Offentliga ombud ska i fortsättningen se till att rättsäkerheten stärks för personer som föreslås bli avlyssnade eller övervakade av hemlig kamera. Ombuden ska ha tillgång till allt material och får överklaga domstolens beslut. Polisen ska få större möjligheter att använda sig av hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Bland annat ska man vid misstänkt barnpornografibrott eller dataintrång få övervaka mellan vilka nummer eller adresser bilderna eller datafilerna skickas. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 oktober 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-29
4

Beslut

Beslut: 2003-10-29
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju12 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m043012
c17005
fp40008
kd25008
v24006
mp11006
-0000
Totalt23843068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Buggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju14.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m304012
c17005
fp43068
kd25008
v24006
mp11006
-0000
Totalt205304668

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Överskottsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju11.

Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m004312
c01705
fp40008
kd24018
v24006
mp11006
-0000
Totalt220174468

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Offentliga ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 26-30 §§, dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), dels lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning såvitt avser 4 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 26-30 §§, dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), dels lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning såvitt avser 4 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:74 i denna del.

5. Utseende av offentliga ombud i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju15 yrkande 1.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m004312
c17005
fp40008
kd25008
v24006
mp01106
-0000
Totalt227114368

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. En straffvärdeventil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 18 § andra stycket och lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning såvitt avser 2 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 18 § andra stycket och lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning såvitt avser 2 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:74 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Ju13 yrkande 1 och 2002/03:Ju15 yrkande 2.

Reservation 5 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m004312
c15205
fp38019
kd02508
v24006
mp01106
-0000
Totalt198384469

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Teleadresser som den misstänkte kontaktar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 20 § första stycket.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 20 § första stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:74 i denna del och avslår motion 2002/03:Ju13 yrkande 2.

Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m004312
c17005
fp39009
kd02508
v24006
mp3806
-0000
Totalt204334369

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Hemlig teleövervakning vid barnpornografibrott, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 19 § andra stycket 2 och 3.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt avser 27 kap. 19 § andra stycket 2 och 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:74 i denna del och avslår motion 2002/03:Ju15 yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (mp)

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken i den mån det inte omfattas av utskottets förslag ovan och
b) lag om ändring i lagen (1995:1506) om kameraövervakning i den mån det inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken i den mån det inte omfattas av utskottets förslag ovan och
b) lag om ändring i lagen (1995:1506) om kameraövervakning i den mån det inte omfattas av utskottets förslag ovan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:74 i denna del.