Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

BOUs betänkande 2004/05:BOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader (BoU3)

Reglerna kring fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer, så kallade herrelösa fastigheter, ändras den 1 maj 2005. Syftet är dels att skapa regler för hantering av herrelösa fastigheter, dels att motverka uppkomsten av dem. En god man ska kunna utses för upplösta juridiska personer i mål och ärenden om expropriation. Det blir då möjligt att expropriera herrelösa fastigheter. Motsvarande ordning kommer även att gälla för inlösen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att det blir möjligt att definitivt ta hand om fastigheter som blivit herrelösa. Det införs också en regel som innebär att konkursförvaltare, som lägger ut av egna medel för att försöka sälja fastigheter, i sista hand ska få sina utlägg ersatta av staten. Det ska motverka att konkursförvaltare avstår från att försöka sälja fast egendom på grund av risken att inte ersättas för utlägg. Det införs dessutom regler om ansvar för konkurskostnader när en konkurs upphävs av högre rätt. Den borgenär som ansökt om konkurs ska i vissa fall svara för konkurskostnaderna när konkursen upphävs av högre rätt. Detta ska gälla när konkursbeslutet inte kan anses bero på omständigheter gäldenären svarar för.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-01
Justering: 2005-03-15
Betänkande publicerat: 2005-03-23
Trycklov: 2005-03-22
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:BOU3

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader (BoU3)

Reglerna kring fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer, så kallade herrelösa fastigheter, ändras den 1 maj 2005. Syftet är dels att skapa regler för hantering av herrelösa fastigheter, dels att motverka uppkomsten av dem. En god man ska kunna utses för upplösta juridiska personer i mål och ärenden om expropriation. Det blir då möjligt att expropriera herrelösa fastigheter. Motsvarande ordning kommer även att gälla för inlösen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att det blir möjligt att definitivt ta hand om fastigheter som blivit herrelösa. Det införs också en regel som innebär att konkursförvaltare, som lägger ut av egna medel för att försöka sälja fastigheter, i sista hand ska få sina utlägg ersatta av staten. Det ska motverka att konkursförvaltare avstår från att försöka sälja fast egendom på grund av risken att inte ersättas för utlägg. Det införs dessutom regler om ansvar för konkurskostnader när en konkurs upphävs av högre rätt. Den borgenär som ansökt om konkurs ska i vissa fall svara för konkurskostnaderna när konkursen upphävs av högre rätt. Detta ska gälla när konkursbeslutet inte kan anses bero på omständigheter gäldenären svarar för. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begreppet herrelösa fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo3 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m380017
c16006
fp370011
kd121011
v23015
mp11006
-0010
Totalt23621290

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regeringens lagförslag i fråga om herrelösa fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719) och
2. lag om ändring i konkurslagen (1987:672) i denna del.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:35 i denna del.

Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m370018
c01606
fp370011
kd200211
v24005
mp11006
-1000
Totalt24016291

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Herrelösa fastigheter med visst värde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo1.

Reservation 3 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c01606
fp370011
kd220011
v24005
mp11006
-1000
Totalt20554090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Det kommunala ansvaret för herrelösa fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo2 och 2004/05:Bo3 yrkandena 2-4.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m380017
c01606
fp370011
kd002211
v24005
mp11006
-1000
Totalt221162290

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i konkurslagen (1987:672) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:35 i denna del.