Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Högre krav och kvalitet i nya gymnasieskolan (UbU3)

Riksdagen sa ja till en reform av den svenska gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan ska ha 18 nationella program, 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande program. Kärnämnen byter namn till gymnasiegemensamma ämnen som ska kunna variera i omfattning mellan de olika programmen. På yrkesprogrammen minskar tiden för teoretiska ämnen till förmån för yrkesämnen. Alla elever på yrkesprogram ska ändå ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Ett nytt gymnasiegemensamt ämne blir historia. Två nya examina införs, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Som en alternativ väg till yrkesexamen ska en gymnasial lärlingsutbildning införas. Olika behörighetsregler ska gälla för yrkesprogram och de högskoleförberedande programmen. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 mars 2010 och men kommer att tillämpas på utbildningar som börjar efter den 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-09-17
Justering: 2009-10-13
Betänkande publicerat: 2009-10-14
Trycklov: 2009-10-14
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:UbU3

Högre krav och kvalitet i nya gymnasieskolan (UbU3)

Utskottet föreslår att rikstagen säger ja till en reform av den svenska gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan ska ha 18 nationella program, 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande program.

Kärnämnen byter namn till gymnasiegemensamma ämnen som ska kunna variera i omfattning mellan de olika programmen. På yrkesprogrammen minskar tiden för teoretiska ämnen till förmån för yrkesämnen. Alla elever på yrkesprogram ska ändå ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Ett nytt gymnasiegemensamt ämne blir historia.

Två nya examina införs, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Som en alternativ väg till yrkesexamen ska en gymnasial lärlingsutbildning införas.

Olika behörighetsregler ska gälla för yrkesprogram och de högskoleförberedande programmen. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen.

Enligt förslaget börjar ändringarna i skollagen gälla den 1 mars 2010 och och kommer då att tillämpas på utbildningar som börjar efter den 1 juli 2011. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-21
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub34, 2008/09:Ub36 och 2008/09:Ub37.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m860011
c24005
fp20008
kd19005
v02101
mp01702
Totalt149140060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Principiella utgångspunkter för utbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub35, 2008/09:Ub266, 2008/09:Ub301, 2008/09:Ub407, 2008/09:Ub591 yrkande 4, 2008/09:Ub595 yrkandena 2, 3, 5 och 6, 2008/09:N377 yrkandena 13 och 14, 2008/09:N387 yrkande 1 och 2008/09:N435 yrkande 4.

3. De nationella programmens struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub33, 2008/09:Ub225, 2008/09:Ub228, 2008/09:Ub230, 2008/09:Ub309, 2008/09:Ub456, 2008/09:Ub469, 2008/09:Ub471, 2008/09:Ub497, 2008/09:Ub505, 2008/09:Ub517 och 2008/09:Ub550.

4. Vissa andra frågor i propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub242, 2008/09:Ub287, 2008/09:Ub390, 2008/09:Ub391, 2008/09:Ub428, 2008/09:Ub487 yrkande 3, 2008/09:Ub496, 2008/09:Ub553 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ub595 yrkandena 1 och 7 samt 2008/09:Ub599 yrkande 4.

5. Lagförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (1985:1100),
2. lag om ändring i skollagen (1985:1100),
3. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) och
4. lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
samt godkänner vad regeringen föreslår om
5. upphävande av riksdagsbindningar och
6. gymnasieexamen i fråga om grundläggande behörighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:199 punkterna 1-6.

6. Övriga gymnasiefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr246 yrkande 4, 2008/09:Ub210, 2008/09:Ub312, 2008/09:Ub357, 2008/09:Ub382, 2008/09:Ub387, 2008/09:Ub402, 2008/09:Ub406, 2008/09:Ub409, 2008/09:Ub419, 2008/09:Ub420, 2008/09:Ub461, 2008/09:Ub494, 2008/09:Ub501 och 2008/09:A370 yrkande 3.