Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2001

Beslut

Motioner om högskolefrågor (UbU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om övergripande frågor om högskolan, studentfrågor, frågor om tillträde till högskolan, utbildningsutbud och studieorganisation, resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning, högskolans lärare och undervisning, högskoleorganisatoriska frågor, utbildning för vissa yrken, forskarutbildning och forskarkarriär och Lunds universitets historiska museum.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om högskolefrågor (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om övergripande frågor om högskolan, studentfrågor, frågor om tillträde till högskolan, utbildningsutbud och studieorganisation, resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning, högskolans lärare och undervisning, högskoleorganisatoriska frågor, utbildning för vissa yrken, forskarutbildning och forskarkarriär och Lunds universitets historiska museum.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.