Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2004

Beslut

Kårobligatoriet (UbU3)

Riksdagen avslog alla motioner från allmänna motionstiden 2003 som handlade om olika högskolefrågor. Fempartireservationen (m, fp, kd, c och mp) om att kårobligatoriet skulle avskaffas fick avslag i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-20
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-02-24
Trycklov: 2004-02-20
Reservationer 43
Betänkande 2003/04:UBU3

Kårobligatoriet (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår de motioner från allmänna motionstiden 2003 som handlar om olika högskolefrågor. I en reservation om det obligatoriska medlemskapet i studentkårer och studentnationer framhåller fem partier (m, fp, kd, c, mp) att kårobligatoriet är principiellt felaktigt och bör avskaffas. Partierna vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska utreda vissa frågor som måste lösas när obligatoriet avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-03
4

Beslut

Beslut: 2004-03-04
37 förslagspunkter, 31 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Styrningen av högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 5, 2003/04:Ub390 yrkande 3, 2003/04:Ub414 yrkande 21, 2003/04:Ub499 yrkande 17 och 2003/04:N328 yrkande 16.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m004213
c00166
fp00399
kd02508
v25005
mp14003
-0000
Totalt157259770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Högre utbildningspremie

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub290 yrkande 2.

Reservation 4 (m, fp)

3. Fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 22.

Reservation 5 (fp)

4. Grunddragen i högskolans utveckling i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 6, 2003/04:Ub390 yrkandena 7 och 26, 2003/04:Ub419 och 2003/04:Ub499 yrkandena 1-3 och 15.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

5. Ökning av resurserna till grundutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub515 yrkande 2.

Reservation 9 (fp)

6. Högskoleavgifter för studenter från länder utanför EES

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So274 yrkande 2 och 2003/04:Ub313.

Reservation 10 (m, kd)

7. Allmänt om tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (v, mp)
Reservation 15 (c)

8. Urval till högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub215, 2003/04:Ub240 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub247 yrkande 2, 2003/04:Ub276 yrkande 8, 2003/04:Ub367 yrkande 9 och 2003/04:Ub415 yrkandena 1 och 4.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m004312
c16006
fp03909
kd26007
v25005
mp14003
-0000
Totalt199394368

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Efterlevnad av lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkande 14 och 2003/04:Ub499 yrkande 11.

Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)

10. Studenternas rättssäkerhet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkandena 8 och 13, 2003/04:Ub414 yrkande 10 och 2003/04:Ub516 yrkande 3.

Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (c)

11. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub206, 2003/04:Ub236, 2003/04:Ub290 yrkande 9, 2003/04:Ub329 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub385 yrkande 7, 2003/04:Ub390 yrkande 12, 2003/04:Ub414 yrkande 11 och 2003/04:Ub499 yrkande 7.

Reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m142012
c01606
fp13809
kd02607
v25005
mp01403
-0000
Totalt139136074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Studenternas hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub516 yrkandena 5 och 6.

Reservation 24 (kd)

13. Garanterad miniminivå av lärarledd tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkande 9.

Reservation 25 (kd)

14. Uppföljning av studenterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 5.

Reservation 26 (c)

15. Högskolepoäng för militär utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö241 yrkande 4.

16. Validering och komplettering av utländsk högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf325 yrkande 19, 2003/04:Sf326 yrkande 12 och 2003/04:Ub315.

Reservation 27 (m, fp)

17. Instrumenten för meritvärdering av utbildning som genomgåtts utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkande 18 och 2003/04:Ub499 yrkande 6.

Reservation 28 (c, fp)
Reservation 29 (kd)

18. Internationellt utbyte vid svenska universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf324 yrkande 5, 2003/04:Ub290 yrkande 3, 2003/04:Ub414 yrkande 12 och 2003/04:N225 yrkande 5.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (fp)

19. Ny internationellt jämförbar masterexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 13.

Reservation 32 (fp)

20. Öst-väst-samarbete i Mittnorden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub338 yrkandena 1 och 2.

Reservation 33 (c)

21. Rekrytering av högskolelärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 2.

Reservation 34 (c)

22. Kompetensutveckling för högskolans lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkandena 14 och 16.

Reservation 35 (kd)

23. Distansutbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkandena 19-22, 2003/04:Ub397 yrkande 2 och 2003/04:Ub422 yrkande 3.

Reservation 36 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c01606
fp380010
kd25008
v25005
mp14003
-0000
Totalt26316070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Utbildning för vissa yrken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So408 yrkande 4, 2003/04:So635 yrkande 3, 2003/04:Kr390 yrkandena 8 och 16, 2003/04:Ub224, 2003/04:Ub228, 2003/04:Ub231, 2003/04:Ub234, 2003/04:Ub270 yrkande 1, 2003/04:Ub283, 2003/04:Ub324 och 2003/04:Ub348.

Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c16006
fp303510
kd10248
v02505
mp11303
-0000
Totalt192285970

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Antisemitism och islamofobi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr281 yrkande 4.

26. Arameiska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub380.

27. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkande 29, 2003/04:L350 yrkande 11, 2003/04:Ub428 yrkande 7 och 2003/04:Ub437 yrkande 7.

Reservation 40 (c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160127
m410014
c01606
fp13809
kd26007
v23205
mp01403
-0000
Totalt20770171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Romsk kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr240 yrkande 2.

29. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub494 yrkande 1.

30. Organisationen av vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr254 yrkande 16 och 2003/04:Ub307.

31. Miljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub327 yrkandena 1 och 2.

Reservation 41 (mp)

32. Treterminssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub213, 2003/04:Ub250, 2003/04:Ub284 och 2003/04:Ub396 yrkande 7.

Reservation 42 (c, fp)

33. Lunds universitets historiska museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr253 yrkande 1, 2003/04:Ub207 och 2003/04:Ub384 yrkande 1.

34. Utveckling av undervisnings- och examinationsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 15.

Reservation 43 (c)

35. Personal- och kompetensförsörjning i skogslänen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub462.

36. Biblioteksersättning för boklån från vetenskapliga bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr211.

37. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju478 yrkande 8, 2003/04:So269 yrkande 1, 2003/04:So271 yrkande 3, 2003/04:So568 yrkande 13, 2003/04:So642 yrkande 4, 2003/04:Ub214, 2003/04:Ub267, 2003/04:Ub301, 2003/04:Ub322 yrkande 1, 2003/04:Ub351 yrkande 1, 2003/04:Ub364, 2003/04:Ub431 och 2003/04:Ub504.