Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2005

Beslut

Kårobligatoriet blir kvar (UbU12)

Riksdagen sade nej till motioner som handlade om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning(Bolognaprocessen). Riksdagens nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och ville avskaffa detta. Riksdagen sade nej till att avskaffa kårobligatoriet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

75 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-10
Justering: 2005-04-07
Betänkande publicerat: 2005-04-12
Trycklov: 2005-04-11
Reservationer 55
Betänkande 2004/05:UBU12

Motioner om högskolan (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning (Bolognaprocessen). Utskottets nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och vill avskaffa detta. Partierna vill att regeringen tillsätter en utredning som ska förslå att kårobligatoriet avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-11
4

Beslut

Beslut: 2005-05-12
48 förslagspunkter, 41 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub211, 2004/05:Ub225, 2004/05:Ub276 yrkande 4, 2004/05:Ub293 yrkande 5, 2004/05:Ub378 yrkande 15 och 2004/05:Ub473 yrkandena 19 och 35-37.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Högre utbildningspremie

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 2.

Reservation 2 (m)

3. Former för fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 13.

Reservation 3 (m, fp, kd)

4. Grunddragen i högskolans utveckling i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkandena 1 och 8, 2004/05:Ub319 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub457 och 2004/05:Ub473 yrkandena 5, 6 och 42.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m422011
c10174
fp39009
kd10248
v19037
mp01403
-0001
Totalt227164462

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Åtgärder för ökad jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 7, 2004/05:Ub293 yrkande 6, 2004/05:Ub378 yrkande 14, 2004/05:Ub473 yrkande 33 och 2004/05:A352 yrkande 21.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

6. Garanterad miniminivå av lärarledd tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkande 10.

Reservation 11 (kd)

7. Resursmässiga villkor för en ny masterutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkande 41.

Reservation 12 (kd)

8. Det ekonomiska ansvaret för lärcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub365.

9. Allmänt om tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 6, 2004/05:Ub293 yrkande 1, 2004/05:Ub378 yrkande 4 och 2004/05:Ub473 yrkandena 21 och 22.

Reservation 13 (m, c)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)

10. Särbehandling vid urval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub292 yrkande 4, 2004/05:Ub293 yrkande 7 och 2004/05:Ub335.

Reservation 16 (m, fp)
Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m404011
c18004
fp00399
kd24018
v02306
mp13004
-0001
Totalt184238062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Urvalsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub473 yrkandena 20 och 43, 2004/05:Ub486 och 2004/05:Ub495 yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (kd)

12. Tillämpningsområdet för lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkandena 23 och 24, 2004/05:So604 yrkande 7 och 2004/05:Ub442 yrkande 10.

Reservation 19 (v)

13. Sanktionsmöjligheter i lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 16 och 2004/05:Ub473 yrkande 34.

Reservation 20 (c, kd)

14. Studentkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 5 och 2004/05:Ub378 yrkande 10.

Reservation 21 (fp, mp)

15. Studenternas rättssäkerhet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 15 och 2004/05:Ub441 yrkande 9.

Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c00184
fp39009
kd02508
v23006
mp13013
-0001
Totalt244251961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub203, 2004/05:Ub220, 2004/05:Ub227, 2004/05:Ub259 yrkande 7, 2004/05:Ub276 yrkande 14, 2004/05:Ub293 yrkande 11, 2004/05:Ub317, 2004/05:Ub372, 2004/05:Ub378 yrkande 11, 2004/05:Ub392 och 2004/05:Ub473 yrkandena 30-32.

Reservation 24 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m143011
c01804
fp03909
kd02508
v23006
mp01403
-0001
Totalt141139069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Högskolans tillgänglighet för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub378 yrkande 7.

Reservation 25 (fp, kd)

18. Nationella riktlinjer för Studenthälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub441 yrkande 12.

Reservation 26 (kd)

19. Uppföljning av studenterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub276 yrkande 5.

Reservation 27 (c)

20. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkande 24, 2004/05:Sf360 yrkande 11, 2004/05:Ub340 yrkande 1, 2004/05:Ub473 yrkande 44 och 2004/05:N239 yrkande 16.

Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (c)

21. Internationellt utbyte vid svenska universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub293 yrkande 3, 2004/05:Ub378 yrkande 12 och 2004/05:Ub422.

Reservation 31 (m)
Reservation 32 (fp)

22. Ny internationellt jämförbar masterexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub378 yrkande 13.

Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c18004
fp03909
kd25008
v23006
mp14003
-0001
Totalt24939061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Utbildning i Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf356 yrkande 5 och 2004/05:N403 yrkande 24.

Reservation 34 (m, fp)

24. Rekrytering av högskolelärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 3 och 2004/05:Ub473 yrkande 13.

Reservation 35 (kd)
Reservation 36 (c)

25. Meritvärdering vid tillsättning av lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkande 11.

Reservation 37 (kd)

26. Kompetensutveckling av lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub314 och 2004/05:Ub473 yrkandena 12, 15 och 17.

Reservation 38 (kd)

27. Lärarfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkandena 14 och 16.

Reservation 39 (kd)

28. Distansutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub276 yrkande 20.

Reservation 40 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c01804
fp380010
kd24009
v23006
mp14003
-0001
Totalt26718064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Övergripande riktlinjer för utbildningen inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub473 yrkandena 8 och 9 samt 2004/05:MJ510 yrkande 7.

Reservation 41 (kd)
Reservation 42 (mp)

30. Kunskaper om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub404 och 2004/05:Ub455.

Reservation 43 (kd)

31. Jämställdhet i examensordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub336.

Reservation 44 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c18004
fp38019
kd24009
v02306
mp01403
-0001
Totalt24937162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Frågor om homo-, bi- och transsexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkande 9, 2004/05:U257 yrkande 28, 2004/05:So604 yrkande 10 och 2004/05:Ub442 yrkande 7.

Reservation 45 (fp, mp)
Reservation 46 (v)
Reservation 47 (c)

33. Kunskaper om ANT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub408 yrkande 1.

34. Vissa inslag i vårdutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So513 yrkande 1, 2004/05:So613 yrkande 5, 2004/05:Ub352 och 2004/05:Ub502.

35. Språkutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub244, 2004/05:Ub245 yrkande 1, 2004/05:Ub333 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Ub438 yrkande 1.

Reservation 48 (v)

36. Tandsköterskeutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub240 och 2004/05:Ub282.

37. Dramapedagogutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 10 och 2004/05:Ub329.

38. Utbildning för hotell- och restaurangområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub296.

39. Gemensam europeisk examensordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub293 yrkande 8 och 2004/05:Ub378 yrkande 17.

Reservation 49 (m)
Reservation 50 (fp)

40. Gemensamt europeiskt betygssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub276 yrkande 19.

Reservation 51 (c)

41. Utbildning för yrkesexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub378 yrkande 19.

Reservation 52 (m, fp, kd)

42. Treterminssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub321 yrkande 7, 2004/05:Ub458, 2004/05:Ub464 och 2004/05:Ub473 yrkande 29.

Reservation 53 (fp)
Reservation 54 (kd)

43. Studieorganisatoriska frågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr239 yrkande 15, 2004/05:Ub276 yrkande 9 och 2004/05:Ub418.

Reservation 55 (c)

44. Lunds universitets historiska museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub201 och 2004/05:T335 yrkande 5.

45. Fotbollsakademi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr331 yrkande 1.

46. Examensbevis på värdepapper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub326.

47. Rätt för privata företag att sälja akademisk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub417.

48. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf355 yrkande 3, 2004/05:So247 yrkande 4, 2004/05:So510 yrkande 2, 2004/05:So512 yrkande 3, 2004/05:So519 yrkande 1, 2004/05:So606 yrkande 8, 2004/05:Kr357 yrkande 4, 2004/05:Kr360 yrkande 3, 2004/05:Ub261, 2004/05:Ub300, 2004/05:Ub310, 2004/05:Ub340 yrkande 2, 2004/05:Ub441 yrkande 11, 2004/05:Ub473 yrkande 18 och 2004/05:A321 yrkande 5.