Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2005

Beslut

Kårobligatoriet blir kvar (UbU12)

Riksdagen sade nej till motioner som handlade om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning(Bolognaprocessen). Riksdagens nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och ville avskaffa detta. Riksdagen sade nej till att avskaffa kårobligatoriet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om högskolan (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning (Bolognaprocessen). Utskottets nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och vill avskaffa detta. Partierna vill att regeringen tillsätter en utredning som ska förslå att kårobligatoriet avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.