Högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Högskolefrågor (UbU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 och 1997 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om vissa övergripande frågor, resurstilldelningen för grundutbildningen, lärarna i högskolan, studieorganisationen, tillträdesfrågor, kårobligatoriet, studenternas rättssäkerhet m.m. och vissa forskningsfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-05
Betänkande 1997/98:UbU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut